329 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดในวันศุกร์ควรปฏิบัติตามหลักทักษาของไทยโดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี เช่น ย ร ล ว ฤ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ย ร ล ว ฤ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันศุกร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กชนันท์ อ่านว่า กด-ชะ-นัน แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง
กณิกา อ่านว่า กะ-นิ-กา แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กนกกาญจน์ อ่านว่า กะ-หนก-กาน แปลว่า ทองคำล้ำค่า
กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนธิชา อ่านว่า กน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กษมา อ่านว่า กะ-สะ-มา แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กอบกาญจน์ อ่านว่า กอบ-กาน แปลว่า ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง
กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน-ยา-นัด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก แปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัณฐมณี อ่านว่า กัน-ถะ-มะ-นี แปลว่า ของที่รัก
กันต์กนิษฐ์ อ่านว่า กัน-กะ-นิด แปลว่า น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันตา อ่านว่า กัน-ตา แปลว่า เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา อ่านว่า กัน-ตา-พา แปลว่า รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันธิชา อ่านว่า กัน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดใกล้ทะเล
กันนิดา อ่านว่า กัน-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว
กาญจนา อ่านว่า กาน-จะ-นา แปลว่า ทอง
กาญจนาภา อ่านว่า กาน-จะ-นา-พา แปลว่า แสงทอง, แสงสว่างดุจทอง
กานดา อ่านว่า กาน-ดา แปลว่า หญิงที่รัก
กานต์ธิดา อ่านว่า กาน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์สินี อ่านว่า กาน-สิ-นี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก
กานติ์ชนิต อ่านว่า กาน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กิ่งกาญจน์ อ่านว่า กิ่ง-กาน แปลว่า กิ่งทอง
กิ่งฟ้า อ่านว่า กิ่ง-ฟ้า แปลว่า สืบทอดจากสวรรค์
กิตติกา อ่านว่า กิด-ติ-กา แปลว่า ผู้มีเกียรติ
กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ
กุสุมนิภา อ่านว่า กุ-สุม-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตุมณี อ่านว่า เกด-มะ-นี แปลว่า ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจี อ่านว่า ขะ-จี แปลว่า งามสดใส
เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความเกษม
เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณิต อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า วิชาคำนวณ, การคำนวณ
คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จงสุทธา อ่านว่า จง-สุด-ทา แปลว่า ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จักษณา อ่านว่า จัก-สะ-นา แปลว่า การพูด
จังคนิภา อ่านว่า จัง-คะ-น-ิพา แปลว่า มีรัศมีงดงาม
จันจิมา อ่านว่า จัน-จิ-มา แปลว่า งามเหมือนดวงจันทร์
จันทกานต์ อ่านว่า จัน-ทะ-กาน แปลว่า ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทนิภา อ่านว่า จัน-ทะ-นิ-พา แปลว่า แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนี อ่านว่า จัน-ทะ-นี แปลว่า มีกลิ่นจัน
จันทมณี อ่านว่า จัน-ทะ-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทัปปภา อ่านว่า จัน-ทับ-ปะ-พา แปลว่า แสงจันทร์
จิณห์นิภา อ่านว่า จิน-นิ-พา แปลว่า รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตตา อ่านว่า จิด-ตา แปลว่า ชื่อนักษัตร
จิตสุภา อ่านว่า จิด-สุ-พา แปลว่า มีใจดี มีใจงาม
จินดา อ่านว่า จิน-ดา แปลว่า ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินตนา อ่านว่า จิน-ตะ-นา แปลว่า ความคิด
จินต์ศุจี อ่านว่า จิน-สุ-จี แปลว่า ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินห์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จุฑามณี อ่านว่า จุ-ทา-มะ-นี แปลว่า ปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑามาศ อ่านว่า จุ-ทา-มาด แปลว่า เครื่องประดับ
เจตสุภา อ่านว่า เจด-สุ-ภา แปลว่า ผู้มีความคิดดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี อ่านว่า ฉัน-สิ-นี แปลว่า ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทิกา อ่านว่า ฉัน-ทิ-กา แปลว่า มีความพอใจ
ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์
ชญานิษฐ์ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด แปลว่า มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชนกนาถ อ่านว่า ชนก-นาด แปลว่า พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
ชนกานต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน
ชนนิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เยือกเย็นประดุจน้ำ
ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญู อ่านว่า ชะ-นัน-ยู แปลว่า ผู้รู้จักคน
ชนัฐกานต์ อ่านว่า ชะ-นัด-กาน แปลว่า บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนัดดา อ่านว่า ชะ-นัด-ดา แปลว่า ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนากานต์ อ่านว่า ชะ-นา-กาน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ อ่านว่า ชะ-นา-ทิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน
ชนิกานต์ อ่านว่า ชะ-นิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี
ชนิษฐา อ่านว่า ชะ-นิด-ถา แปลว่า ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก แปลว่า แท่งทอง
ชมพูนุช อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองเนื้อบริสุทธิ์
ชมพูนุท อ่านว่า ชม-พู-นุด แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์
ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชุติกา อ่านว่า ชุ-ติ-กา แปลว่า มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชุติมา อ่านว่า ชุ-ติ-มา แปลว่า มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
เชษฐ์ธิดา อ่านว่า เชด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาคนโต พี่สาว
เชษฐ์สุดา อ่านว่า เชด-สุ-ดา แปลว่า ธิดาคนโต พี่สาว
โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติชนิด อ่านว่า โชด-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้
โชษิตา อ่านว่า โช-ส-ตา แปลว่า ความสุข ความบันเทิง สตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้
ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้
ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี อ่านว่า ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้
ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์
ญานิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ
ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิติกา อ่านว่า ถิ-ติ-กา แปลว่า ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกาญจน์ อ่านว่า ถิ-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติกานต์ อ่านว่า ถิ-ติ-กาน แปลว่า ผู้ที่มีความรักมั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฏฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐ์ชญา อ่านว่า นัด-ชะ-ยา แปลว่า ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐณิชา อ่านว่า นัด-ถะ-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐธิดา อ่านว่า นัด-ถะ-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์
ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์
ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฏฐินี อ่านว่า นัด-ถิ-นี แปลว่า นักปราชญ์หญิง
ณัฐกานต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐชุตา อ่านว่า นัด-ชุ-ตา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐสุดา อ่านว่า นัด-ถะ-สุ-ดา แปลว่า สาวนักปราชญ์
ณิขนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า สะอาด บริสุทธุ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา แปลว่า เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ตนิษฐ์ อ่านว่า ตะ-นิด แปลว่า เล็ก
ตมิสา อ่านว่า ตะ-มิ-สา แปลว่า พระจันทร์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ต้องใจ อ่านว่า ต้อง-ไจ แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
เตชินี อ่านว่า เต-ชิ-นี แปลว่า ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทัณฑิกา อ่านว่า ทัน-ทิ-กา แปลว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทินมณี อ่านว่า ทิน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา แปลว่า รัศมีเป็นทิพย์
ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน แปลว่า ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทีปกา อ่านว่า ที-ปะ-กา แปลว่า ผู้ส่องสว่าง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนกานต์ อ่านว่า ทะ-นะ-กาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา แปลว่า เกิดจากทรัพย์
ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนิฏฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
ธนิดา อ่านว่า ทะ-นิ-ดา แปลว่า หนักแน่น
ธนิษฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
ธมนันท์ อ่านว่า ทะ-มะ-นัน แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์
ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ธัญญมาส อ่านว่า ทัน-ยะ-มาด แปลว่า มาตราตวง
ธัญญา อ่านว่า ทัน-ยา แปลว่า มีโชค
ธัญญามาศ อ่านว่า ทัน-ยา-มาด แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ แปลว่า โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้ยิ่งดี
ธัญสินี อ่านว่า ทัน-ส-นี แปลว่า หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดา อ่านว่า ทัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้โชคดี
ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง
ธิติมา อ่านว่า ทิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
ธิษณามดี อ่านว่า ทิด-สะ-นา-มะ-ตี แปลว่า มีความคิดฉลาด
ธีนิดา อ่านว่า ที-นิ-ดา แปลว่า ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นงนภัส อ่านว่า นง-นะ-พัด แปลว่า นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นพิน อ่านว่า นะ-พิน แปลว่า ใหม่ สด สาวเสมอ
นพิษฐา อ่านว่า นะ-พิด-ถา แปลว่า ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
นภกานค์ อ่านว่า นบ-ภา-กาน แปลว่า สิงห์โต
นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด แปลว่า ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า
นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน แปลว่า มีใจผูกพัน
นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์
นันทิกานต์ อ่านว่า นัน-ทิ-กาน แปลว่า มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิชา อ่านว่า นัน-ทิ-ชา แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิตา อ่านว่า นัน-ทิ-ตา แปลว่า เพลิดเพลิน มีความสุข
นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-น-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง
นิกษ์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา แปลว่า เสมือนแห่งทอง
นิชกานต์ อ่านว่า นิด-ชะ-กาน แปลว่า เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชา อ่านว่า นิ-ชา แปลว่า เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
นิชานาถ อ่านว่า นิ-ชา-นาด แปลว่า มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิดานุช อ่านว่า นิ-ดา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตา อ่านว่า นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิพาดา อ่านว่า นิ-พา-ดา แปลว่า สงัด สงบ ถ่อมตน
นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน แปลว่า นฤมิต
นิศามณี อ่านว่า นิ-สา-มะ-นี แปลว่า พระจันทร์
นิศามน อ่านว่า นิ-สา-มน แปลว่า การดู การเห็นประจักษ์
นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิสิตา อ่านว่า นิ-สิ-ตา แปลว่า นิสิตหญิง
เนืองนิมมาน อ่านว่า เนือง-นิม-มาน แปลว่า สร้างสรรค์ค์เป็นนิตย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา
บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บุญสิตา อ่านว่า บุน-สิ-ตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุปผา อ่านว่า บุบ-ผา แปลว่า ดอกไม้
เบญจมาศ อ่านว่า เบน-จะ-มาด แปลว่า เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
เบญจา อ่านว่า เบน-จา แปลว่า ห้า
เบญญา อ่านว่า เบน-ยา แปลว่า ฉลาด

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
ปฐมฌาน อ่านว่า ปะ-ถม-ชาน แปลว่า ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ
ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์
ปนัดดา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า หลาน
ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้ง
ปภาณิน อ่านว่า ปะ-พา-นิน แปลว่า พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน อ่านว่า ปะ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม
ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง
ปัญจพาณ์ อ่านว่า ปัน-จะ-พา แปลว่า กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญชิกา อ่านว่า ปัน-ชิ-กา แปลว่า ปุยฝ้าย
ปัณชญา อ่านว่า ปัน-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑ์ชนิต อ่านว่า ปัน-ชะ-นิด แปลว่า ให้เกิดปัญญา
ปัณฑิกา อ่านว่า ปัน-ดิ-กา แปลว่า ผู้ฉลาด
ปาณนาถ อ่านว่า ปา-นะ-นาด แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
ปานชนก อ่านว่า ปาน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ
ปานตา อ่านว่า ปาน-ตา แปลว่า ประดุจดังดวงตา
ปิ่นปินัทธ์ อ่านว่า ปิ่น-ปิ-นัด แปลว่า ประดับปิ่น
ปิ่นมณี อ่านว่า ปิ่น-มะ-นี แปลว่า ยอดมณี
ปิ่นสุดา อ่านว่า ปิ่น-สุ-ดา แปลว่า ยอดหญิง
ปิ่นอนงค์ อ่านว่า ปิ่น-อะ-นง แปลว่า ยอดหญิง
ปุญญพัฒน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยบุญ
ปุณณาสา อ่านว่า ปุน-นา-สา แปลว่า สมหมาย สมหวัง
ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา แปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี
เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา อ่านว่า เป-มิ-สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผอูน อ่านว่า ผะ-อูน แปลว่า น้องหญิง
ผาณิดา อ่านว่า ผา-นิ-ดา แปลว่า น้ำอ้อย
ผาณิตนิภา อ่านว่า ผา-นิด-นิ-พา แปลว่า เสมือนน้ำอ้อย
ผุสดี อ่านว่า ผุด-สะ-ดี แปลว่า ถูกต้อง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ฝ”

ฝนสุดา อ่านว่า ฝน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พนิดา อ่านว่า พะ-นิ-ดา แปลว่า หญิงสาว
พนิตนันท์ อ่านว่า พะ-นิด-นัน แปลว่า ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพิชา อ่านว่า พะ-นิด-พิ-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตอนงค์ อ่านว่า พะ-นิด-อะ-นง แปลว่า กามเทพผู้เป็นที่รัก
พนิตา อ่านว่า พะ-นิ-ตา แปลว่า หญิงสาว
พศิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พอนสุพพัด อ่านว่า พอน-สุบ-พัด แปลว่า มีความประพฤติอันประเสริฐ
พัณณิตา อ่านว่า พัน-นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พันธิกา อ่านว่า พัน-ทิ-กา แปลว่า ผู้มีความผูกพัน
พาณิภัค อ่านว่า พา-นิ-พัก แปลว่า มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พาณี อ่านว่า พา-นี แปลว่า เจ้าแห่งวาจา
พาทินธิดา อ่านว่า พา-ทิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ฉลาด
พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา อ่านว่า พิด-ชา แปลว่า ความรู้
พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้
พิชญธิดา อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์สินี อ่านว่า พิด-สิ-นี แปลว่า หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญ์สุดา อ่านว่า พิด-ชะ-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์
พิชญานิน อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-นิน แปลว่า ผู้ทรงความรู้
พิชญาภัค อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พัก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์
พิมพกานต์ อ่านว่า พิม-พะ-กาน แปลว่า รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนก อ่านว่า พิม-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อ
พิมพ์ธิดา อ่านว่า พิม-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
พิมพ์พิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์มาดา อ่านว่า พิม-มา-ดา แปลว่า เหมือนแม่
พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง
เพ็ญแข อ่านว่า เพ็น-แข แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น-พิด-ชา แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภาคินี อ่านว่า พา-คิ-นี แปลว่า ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภาณิน อ่านว่า พา-นิน แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภาสินี อ่านว่า พา-สิ-นี แปลว่า มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ อ่านว่า พิน-ยา-มาด แปลว่า เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภูษณิศา อ่านว่า พู-สะ-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ม”

มณฑกาญจน์ อ่านว่า มน-ทะ-กาน แปลว่า ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มณีกานต์ อ่านว่า มะ-นี-กาน แปลว่า มีค่าและน่ารัก
มนตกานต์ อ่านว่า มน-ตะ-กาน แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์นภา อ่านว่า มน-นะ-พา แปลว่า มนต์สวรรค์
มนต์มนัส อ่านว่า มน-มะ-นัด แปลว่า มนต์แห่งดวงใจ
มนต์มาส อ่านว่า มน-มาด แปลว่า พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา แปลว่า เกิดในใจ ความรัก
มโนชา อ่านว่า มะ-โน-ชา แปลว่า โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มัญชิษฐา อ่านว่า มัน-ชิด-ถา แปลว่า ต้นคำ ฝาง
มัณฑิตา อ่านว่า มัน-ทิ-ตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว
มัทนีญา อ่านว่า มัด-ทะ-นี-ยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องกามเทพ
มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี แปลว่า ปราชญ์สตรี

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศจี อ่านว่า สะ-จี แปลว่า ชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม
ศจีมาส อ่านว่า สะ-จี-มาด แปลว่า เดือนแห่งความงาม
ศศินัดดา อ่านว่า สะ-สิ-นัด-ดา แปลว่า หลานของพระจันทร์
ศศินิภา อ่านว่า สะ-สิ-นิ-พา แปลว่า เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม แปลว่า เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศัญชนี อ่านว่า สัน-ชะ-นี แปลว่า สายธนู
ศุทธนุช อ่านว่า สุด-ทะ-นุด แปลว่า หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธินี อ่านว่า สุด-ทิ-นี แปลว่า ผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุภสุตา อ่านว่า สุ-พะ-สุ-ตา แปลว่า ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
ศุภานัน อ่านว่า สุ-พา-นัน แปลว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
ศุภานิช อ่านว่า สุ-พา-นิด แปลว่า ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
โศภิดา อ่านว่า โส-พิ-ดา แปลว่า นางงาม
โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา แปลว่า นางงาม
โศภิษฐ์ อ่านว่า โส-พิด แปลว่า งามยิ่ง, ดียิ่ง
โศศิษฐา อ่านว่า โส-สิด-ถา แปลว่า ผู้งามยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ส”

สมจินตนา อ่านว่า สม-จิน-ตะ-นา แปลว่า ได้ผลดังที่คิดไว้
สมัชญา อ่านว่า สะ-มัด-ชะ-ยา แปลว่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง
สมิตานัน อ่านว่า สะ-มิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สัญจิตา อ่านว่า สัน-จิ-ตา แปลว่า สะสม รวบรวม
สัณห์สินี อ่านว่า สัน-สิ-นี แปลว่า นางงามผู้ละเอียดอ่อน
สันทนา อ่านว่า สัน-ทะ-นา แปลว่า การเปรียบเทียบ
สันนิภา อ่านว่า สัน-นิ-พา แปลว่า คล้าย เหมือน
สาธิกา อ่านว่า สา-ทิ-กา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา อ่านว่า สา-ทิ-ตา แปลว่า ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี แปลว่า ให้สำเร็จ
สิณิสา อ่านว่า สิ-นิ-สา แปลว่า ลูกสะใภ้
สิตานัน อ่านว่า สิ-ตา-นัน แปลว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สินีนาถ อ่านว่า สิ-นี-นาด แปลว่า ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สุจิณณา อ่านว่า สุ-จิน-นา แปลว่า ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุชัญญา อ่านว่า สุ-ชัน-ยา แปลว่า ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาดา อ่านว่า สุ-ชา-ดา แปลว่า ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชานันท์ อ่านว่า สุ-ชา-นัน แปลว่า มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุณัฏฐา อ่านว่า สุ-นัด-ถา แปลว่า ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณิสา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า สาวงาม
สุทธิกา อ่านว่า สุด-ทิ-กา แปลว่า มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ อ่านว่า สุด-ทิ-กาน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิดา อ่านว่า สุด-ทิ-ดา แปลว่า ความบริสุทธิ์
สุธางศุ์ อ่านว่า สุ-ทาง แปลว่า รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธาสินี อ่านว่า สุ-ทา-สิ-นี แปลว่า หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธีมนต์ อ่านว่า สุ-ที-มน แปลว่า ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุปาณี อ่านว่า สุ-ปา-นี แปลว่า ผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี
สุภัชชา อ่านว่า สุ-พัด-ชา แปลว่า จำแนกอย่างดี
สุภาดา อ่านว่า สุ-พา-ดา แปลว่า พี่ชายพี่แสนดี
สุภาสินี อ่านว่า สุ-พา-สิ-นี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
สุมณฑา อ่านว่า สุ-มน-ทา แปลว่า ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “อ”

อโณชา อ่านว่า อะ-โน-ชา แปลว่า ต้นอังกาบ
อนงค์นาถ อ่านว่า อะ-นง-นาด แปลว่า นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนัญญา อ่านว่า อะ-นัน-ยา แปลว่า เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนามิกา อ่านว่า อะ-นา-มิ-กา แปลว่า นิ้วนาง
อเนชา อ่านว่า อะ-เน-ชา แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิกขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิจ

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันศุกร์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ย ร ล ว ฤ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันศุกร์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ย ร ล ว ฤ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ หมวดหมู่ ชื่อมงคล

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "329 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์"