317 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

317 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน
317 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ก”

กณิกา อ่านว่า กะ-นิ-กา แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กมลพร อ่านว่า กะ-มน-พอน แปลว่า ใจประเสริฐ
กมลพรรณ อ่านว่า กะ-มน-พัน แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลลักษณ์ อ่านว่า กะ-มน-ลัก แปลว่า มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลา อ่านว่า กะ-มะ-ลา แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กรณิกา อ่านว่า กอน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า
กรณิศ อ่านว่า กอ-ระ-นิด แปลว่า เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับหู
กรรณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ดอกไม้, เครื่องประดับ
กรรณิการ์ อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
กรรภิรมย์ อ่านว่า กัน-พิ-รม แปลว่า ฉัตรห้าชั้น
กรวลัย อ่านว่า กอน-วะ-ไล แปลว่า กำไลมือ
กรวิกา อ่านว่า กอน-วิ-กา แปลว่า นกการเวก
กรวิภา อ่านว่า กอน-วิ-พา แปลว่า ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน, ดอกยี่โถ, ดอกพุดแดง
กรองแก้ว อ่านว่า กรอง-แก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กริษฐา อ่านว่า กะ-ริด-ถา แปลว่า ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
กรุณา อ่านว่า กะ-รุ-นา แปลว่า ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
กลิกา อ่านว่า กะ-ลิ-กา แปลว่า ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา แปลว่า จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กวีวรรณ อ่านว่า กะ-วี-วัน แปลว่า กวี, ผู้งดงาม
กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา แปลว่า น้ำนม
กสิณา อ่านว่า กะ-สิ-นา แปลว่า ทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
กัณฐมณี อ่านว่า กัน-ถะ-มะ-นี แปลว่า ของที่รัก
กัณฐาภรณ์ อ่านว่า กัน-ถา-พอน แปลว่า เครื่องประดับคอ
กัณฐิกา อ่านว่า กัน-ถิ-กา แปลว่า สร้อยคอ
กัณณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา แปลว่า ช่อฟ้า,ดอกไม้
กัมลาส อ่านว่า กัม-มะ-ลาด แปลว่า พระพรหม
กัลย์กมล อ่านว่า กัน-กะ-มน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กัลยา อ่านว่า กัน-ละ-ยา แปลว่า หญิงงาม
กัลยาณี อ่านว่า กัน-ละ-ยา-นี แปลว่า หญิงผู้มีความงาม
การณิก อ่านว่า กา-ระ-นิก แปลว่า ผู้ประกอบด้วยเหตุ
กิ่งฟ้า อ่านว่า กิ่ง-ฟ้า แปลว่า สืบทอดจากสวรรค์
กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา แปลว่า รัศมีเรืองรอง
กุณฑิกา อ่านว่า กุน-ทิ-กา แปลว่า คนโทน้ำ
กุลกัลยา อ่านว่า กุน-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลปริยา อ่านว่า กุน-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลภรณ์ อ่านว่า กุน-ละ-พอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลยา อ่านว่า กุน-ละ-ยา แปลว่า สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศลพร อ่านว่า กุ-สน-พอน แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกยูร อ่านว่า เก-ยูน แปลว่า สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล
เกวลี อ่านว่า เก-วะ-ลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกษมศรี อ่านว่า กะ-เสม-สี แปลว่า ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา แปลว่า เกสรดอกไม้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ข”

เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความเกษม
เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ค”

คณพร อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า มีพรรคพวกดี
คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน แปลว่า บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณิฏฐา อ่านว่า คะ-นิด-ถา แปลว่า ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า คงความดีไว้ตลอดไป
ครองรัก อ่านว่า ครอง-รัก แปลว่า คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข
คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ฑ”

ฑิมพิกา อ่านว่า ทิม-พิ-กา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ
ฑุลิกา อ่านว่า ทุ-ลิ-กา แปลว่า นกกางเขน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์
ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฐกมล อ่านว่า นัด-กะ-มน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐฐาพร อ่านว่า นัด-ถา-พอน แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ณัฐพร อ่านว่า นัด-ถะ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐยมล อ่านว่า นัด-ยะ-มน แปลว่า คู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด
ณัฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน แปลว่า ชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวรา อ่านว่า นัด-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “บ”

บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ความเจริญอันประเสริฐ
บวรลักษณ์ อ่านว่า บอ-วอน-ลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ
บัณฑร อ่านว่า บัน-ทอน แปลว่า ขาวงาม
บัลยงก์ อ่านว่า บัน-ยง แปลว่า ที่นอน
บุณฑรา อ่านว่า บุน-ดะ-รา แปลว่า อ้อยแดง รอยเจิม
บุณฑริกา อ่านว่า บุน-ทะ-ริ-กา แปลว่า ดอกบัวขาว
บุณฑรีย์ อ่านว่า บุน-ตะ-รี แปลว่า บัวขาว
บุณยพร อ่านว่า บุน-ยะ-พอน แปลว่า ประเสริฐด้วยความดี
บุณยวีย์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ
บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ
บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
บุปผา อ่านว่า บุบ-ผา แปลว่า ดอกไม้
บุพกร อ่านว่า บุบ-พะ-กอน แปลว่า กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์
บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุลภรณ์ อ่านว่า บุ-ละ-พอน แปลว่า มีรายได้มาก
บุลลา อ่านว่า บุน-ลา แปลว่า ดอกไม้
บุษกร อ่านว่า บุด-สะ-กอน แปลว่า ดอกบัว
บุษกล อ่านว่า บุด-สะกน แปลว่า ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
บูรณิมา อ่านว่า บู-ระ-นิ-มา แปลว่า เพ็ญเต็มดวง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน แปลว่า แสงสว่าง
ปรภาว์ อ่านว่า ปะ-ระ-พา แปลว่า ภาวะที่ประเสริฐ
ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ
ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
ประกายวัลย์ อ่านว่า ประ-กาย-วัน แปลว่า ไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ประณาลี อ่านว่า ประ-นา-ลี แปลว่า ท่อน้ำ สายน้ำ
ประพิณ อ่านว่า ประ-พิน แปลว่า ฉลาด
ประพิมพรรณ อ่านว่า ประ-พิม-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
ประไพพรรณ อ่านว่า ประ-ไพ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
ประภวิษณุ์ อ่านว่า ประ-พะ-วิด แปลว่า มีเดช มีพลัง
ประภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน แปลว่า บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
ประภัสสรา อ่านว่า ประ-พัด-สะ-รา แปลว่า แสงแพรวพราว
ประภาพร อ่านว่า ประ-พา-พอน แปลว่า แสงสว่างงดงาม
ประภาพรรณ อ่านว่า ประ-พา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง
ประภาศรี อ่านว่า ประ-พา-สี แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประภาสิริ อ่านว่า ประ-พา-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประวีณ อ่านว่า ประ-วีน แปลว่า นักปราชญ์ ชำนาญ
ประวีณา อ่านว่า ประ-วี-นา แปลว่า นำปราชญ์ ชำนาญ
ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปราณปริยา อ่านว่า ปราน-ปริ-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปราณปรียา อ่านว่า ปราน-ปรี-ยา แปลว่า รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปริยาภรณ์ อ่านว่า ปะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรีณาพรรณ อ่านว่า ปรี-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรีณาภา อ่านว่า ปรี-นา-พา แปลว่า มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปรียา อ่านว่า ปรี-ยา แปลว่า ที่รัก
ปรียาภรณ์ อ่านว่า ปรี-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก
ปฤษณา อ่านว่า ปริด-สะ-หนา แปลว่า คำถาม, คำที่ผูกให้แก้
ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิกา อ่านว่า ปัน-ดิ-กา แปลว่า ผู้ฉลาด
ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณิกา อ่านว่า ปัน-นิ-กา แปลว่า ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
ปัณรส อ่านว่า ปัน-นะ-รด แปลว่า สิบห้าค่ำ
ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิณฑิรา อ่านว่า ปิน-ดิ-รา แปลว่า ผลทับทิม
ปิยลักษณ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณแห่งความเป็นที่รัก
ปิย์วรา อ่านว่า ปิ-วะ-รา แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี อ่านว่า ปิ-ยะ-วะ-ลี แปลว่า ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยะพร อ่านว่า ปิ-ยะ-พอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี
ปิยะพรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
ปิยะมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก
ปิยะวรรณ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงามน่ารัก
ปิยาพร อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า น่ารักและเป็นคนดี
ปิยาภรณ์ อ่านว่า ปิ-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปุณณารมย์ อ่านว่า ปุน-นา-รม แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา อ่านว่า เป-มิ-สา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผกายแก้ว อ่านว่า ผะ-กาย-แก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผณิศวร อ่านว่า ผะ-นิ-สวน แปลว่า นาคราช
ผัลย์ศุภา อ่านว่า ผัน-สุ-พา แปลว่า งามเหมือนดอกไม้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “พ”

พงศ์ศุลี อ่านว่า พง-สุ-ลี แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างที่ดีงาม
พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด แปลว่า อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรรณวิภา อ่านว่า พัน-นะ-วิ-พา แปลว่า มีผิวพรรณงาม
พรรณิภา อ่านว่า พัน-นิ-พา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรสรวง อ่านว่า พอน-สวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์
พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พศิกา อ่านว่า พะ-สิ-กา แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พัลลภา อ่านว่า พัน-ละ-พา แปลว่า คนโปรด
พาณิณี อ่านว่า พา-นิ-นี แปลว่า นางละคร
พาณิภัค อ่านว่า พา-นิ-พัก แปลว่า มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พิมพ์ผกา อ่านว่า พิม-ผะ-กา แปลว่า ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พรรณ อ่านว่า พิม-พัน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม
พิมพ์วรีย์ อ่านว่า พิม-วะ-รี แปลว่า ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์วิไล อ่านว่า พิม-วิ-ไล แปลว่า รูปงาม
พิมพ์อัปสร อ่านว่า พิม-อับ-สอน แปลว่า รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิมพาพร อ่านว่า พิม-พา-พอน แปลว่า มีรูปร่างงดงาม
พิมพิกา อ่านว่า พิม-พิ-กา แปลว่า พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพิศา อ่านว่า พิม-พิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมลแข อ่านว่า พิ-มล-แข แปลว่า จันทร์กระจ่าง
พิราวรรณ อ่านว่า พิ-รา-วัน แปลว่า ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ
แพรวรุ่ง อ่านว่า แพรว-รุ่ง แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร
ภรัณยา อ่านว่า พะ-รัน-ยา แปลว่า การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภวิษย์พร อ่านว่า พะ-วิด-พอน แปลว่า พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
ภัณฑิรา อ่านว่า พัน-ทิ-รา แปลว่า มีลาภ มีความสุข
ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง
ภาพิมล อ่านว่า พา-พิ-มน แปลว่า รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
ภาสพรรณ อ่านว่า พาด-สะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม
ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
ภูษณิศา อ่านว่า พู-สะ-นิ-สา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ม”

มณฑมาฑ อ่านว่า มน-ทะ-มาด แปลว่า ศาลา, พลับพลา
มณฑาวรรณ อ่านว่า มน-ทา-วัน แปลว่า สุราดี, สีสุรา
มณิภา อ่านว่า มะ-นิ-พา แปลว่า แววมณี ประกายแก้ว
มณีมณฑ์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมาลา อ่านว่า มะ-นี-มา-ลา แปลว่า มณีประดับคอ สร้อยคอ
มณีวรรณ อ่านว่า มะ-นี-วัน แปลว่า แก้วมณีที่สวยงาม
มยุเรศ อ่านว่า มะ-ยุ-เรด แปลว่า พญานกยูง
มะลิวัลย์ อ่านว่า มะ-ลิ-วัน แปลว่า ทำให้ดีใจ
มัลลิกา อ่านว่า มัน-ลิ-กา แปลว่า ดอกมะลิ
มายาวี อ่านว่า มา-ยา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยวิษฐา อ่านว่า ยะ-วิด-ถา แปลว่า เยาว์วัย น้องสุดท้อง
เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ร”

รมณีย์ อ่านว่า รม-มะ-นี แปลว่า ต้องอารมณ์ งาม
รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา แปลว่า น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รสิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
รุณฑิกา อ่านว่า รุน-ดิ-กา แปลว่า กรณีประตู
เรณุกา อ่านว่า เร-นุ-กา แปลว่า นามมารดาปรศุราม
เรืองรำไพ อ่านว่า เรือง-รำ-ไพ แปลว่า พระอาทิตย์เรืองรอง

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลักขิกา อ่านว่า ลัก-ขิ-กา แปลว่า สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี แปลว่า มีลักษณะประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ว”

วรกมล อ่านว่า วอ-ระ-กะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐ
วรณิกา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-กา แปลว่า ผู้เขียน เสมียน
วรปรีย์ อ่านว่า วอ-ระ-ปรี แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรรณพร อ่านว่า วัน-นะ-พอน แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณเลขา อ่านว่า วัน-เล-ขา แปลว่า ดินสอพอง
วรรณวลี อ่านว่า วัน-วะ-ลี แปลว่า หนังสือหรือตำรา
วรรณวิภา อ่านว่า วัน-วิ-พา แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม
วรรณิก อ่านว่า วัน-นิก แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรรณิกา อ่านว่า วัน-นิ-กา แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
วรรณิศา อ่านว่า วัน-นิ-สา แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรัมพร อ่านว่า วะ-รำ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
วรัสยา อ่านว่า วะ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ความปรารถนา
วราภรณ์ อ่านว่า วะ-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ประเสริฐ
วรารมย์ อ่านว่า วะ-รา-รม แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วรุณพร อ่านว่า วะ-รุน-พอน แปลว่า พรจากสวรรค์
วรุณยุพา อ่านว่า วะ-รุน-ยุ-พา แปลว่า หญิงจากสรวงสวรรค์
วเรณยา อ่านว่า วะ-เรน-ยา แปลว่า ประเสริฐสุด
วลัยกร อ่านว่า วะ-ไล-กอน แปลว่า ทองกร
วลัยพร อ่านว่า วะ-ไล-พอน แปลว่า กำไลที่งดงาม
วสิพร อ่านว่า วะ-สิ-พอน แปลว่า มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
วารุณอร อ่านว่า วา-รุน-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วารุณี อ่านว่า วา-รุ-นี แปลว่า เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา แปลว่า รูปงาม
วิมลณัฐ อ่านว่า วิ-มน-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลพรรณ อ่านว่า วิ-มน-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วิมลมณี อ่านว่า วิ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
วิมลสิริ อ่านว่า วิ-มน-สิ-ริ แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
วิโรษณา อ่านว่า วิ-โร-สะ-นา แปลว่า ไม่มีความโกรธ
วิลาวัณย์ อ่านว่า วิ-ลา-วัน แปลว่า งามยิ่ง
วิไลพร อ่านว่า วิ-ไล-พอน แปลว่า งามและประเสริฐ
วิไลวรรณ อ่านว่า วิ-ไล-วัน แปลว่า ผิวงาม
วิศรมา อ่านว่า วิ-สะ-ระ-มา แปลว่า สงบ พักผ่อน
วิศัลย์ศยา อ่านว่า วิ-สัน-สะ-ยา แปลว่า อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วิสาข์ อ่านว่า วิ-สา แปลว่า เดือนวิสาขะ
วีณาพร อ่านว่า วี-นา-พอน แปลว่า เสียงอันไพเราะของพิณ
วีรปริยา อ่านว่า วี-ระ-ปริ-ยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรอร อ่านว่า วี-ระ-ออน แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
เวณิกา อ่านว่า เว-นิ-กา แปลว่า เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
แววพรรณ อ่านว่า แวว-พัน แปลว่า ผิดพรรณผ่องใสงดงาม
แวววรรณ อ่านว่า แวว-วัน แปลว่า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
แวววัย อ่านว่า แวว-ไว แปลว่า มีอายุที่สดใสตลอดไป

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศยามล อ่านว่า สะ-ยา-มน แปลว่า ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศรณี อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า แสวงหาที่พึ่ง
ศรัณพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์พร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยา อ่านว่า สะ-รัน-ยา แปลว่า หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศลักษณ์พร อ่านว่า สะ-ลัก-พอน แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ
ศลิษา อ่านว่า สลิ-สา แปลว่า การกอดรัด
ศวรรยา อ่านว่า สะ-หวัน-ยา แปลว่า ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
ศศิ อ่านว่า สะ-สิ แปลว่า ดวงจันทร์
ศศิประภา อ่านว่า สะ-สิ-ประ-พา แปลว่า แสงสว่างของพระจันทร์
ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม แปลว่า เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศิรประภา อ่านว่า สิ-ระ-ประ-พา แปลว่า รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศิวปรียา อ่านว่า สิ-วะ-ปรี-ยา แปลว่า แก้วผนึก
ศิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระอิศวร
ศีรณา อ่านว่า สี-ระ-นา แปลว่า เล็ก ละเอียด
ศุภรางศุ์ อ่านว่า สุ-พะ-ราง แปลว่า มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร
ศุภารมย์ อ่านว่า สุ-พา-รม แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์
ศุภิสรา อ่านว่า สุ-พิด-สะ-รา แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “ส”

สขิลา อ่านว่า สะ-ขิ-ลา แปลว่า นุ่มนวล อ่อนหวาน
สรณ์สิริ อ่านว่า สอน-สิ-ริ แปลว่า มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
สรณีย์ อ่านว่า สอ-ระ-นี แปลว่า ผู้ควรระลึกถึง
สรรค์พร อ่านว่า สัน-พอน แปลว่า ประเสริฐทุกอย่าง
สรวีย์ อ่านว่า สอ-ระ-วี แปลว่า ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สราวลี อ่านว่า สะ-รา-วะ-ลี แปลว่า แถวลูกศร
สรีพรรณ อ่านว่า สะ-รี-พัน แปลว่า มีผิวพรรณจับใจ
สวภาว์ อ่านว่า สะ-วา-พา แปลว่า ภาวะของตนเอง
สังวรา อ่านว่า สัง-วะ-รา แปลว่า ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
สังวรี อ่านว่า สัง-วะ-รี แปลว่า ราตรี
สาริสา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร
สิริวรรณ อ่านว่า สิ-หริ-วัน แปลว่า ผู้มีผวิพรรณงดงาม
สิริวิมล อ่านว่า สิ-ริ-วิ-มน แปลว่า บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
สิริโสภา อ่านว่า สิ-หริ-โส-พา แปลว่า หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า
สิริอาภา อ่านว่า สิ-หริ-อา-พา แปลว่า ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
สิวะพร อ่านว่า สิ-วะ-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ
สิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระศิวะ
สุณัฏฐา อ่านว่า สุ-นัด-ถา แปลว่า ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณิสา อ่านว่า สุ-นิ-สา แปลว่า สาวงาม
สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ-วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง
สุปรียา อ่านว่า สุ-ปรี-ยา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง
สุปวีณ์ อ่านว่า สุ-ปะ-วี แปลว่า ฉลาดอย่งยิ่ง
สุพรรณี อ่านว่า สุ-พัน-นี แปลว่า ผู้มีผิวทอง
สุภัสสร อ่านว่า สุ-พัด-สอน แปลว่า งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
สุภัสสรา อ่านว่า สกุ-พัด-สะ-รา แปลว่า มีรัศมีงาม
สุภาวิณี อ่านว่า สุ-พา-วิ-นี แปลว่า ผู้มีความเจริญ
สุมณฑา อ่านว่า สุ-มน-ทา แปลว่า ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
สุมาลี อ่านว่า สุ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้, พวงดอกไม้
สุรภา อ่านว่า สุ-ระ-พา แปลว่า รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
สุรัมภา อ่านว่า สุ-รำ-พา แปลว่า นางฟ้าที่ดี
สุรีย์มาศ อ่านว่า สุ-รี-มาด แปลว่า ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
สุวรรณา อ่านว่า สุ-วัน-นา แปลว่า ทอง
สุวรรณี อ่านว่า สุ-วัน-นี แปลว่า ผิวทอง
สุวรา อ่านว่า สุ-วะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวารี อ่านว่า สุ-วา-รี แปลว่า น้ำดี, น้ำสะอาด
สุวิภา อ่านว่า สุ-วิ-พา แปลว่า รัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี
โสภาวรรณ อ่านว่า โส-พา-วัน แปลว่า ผิวพรรณสวยงาม

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ขึ้นต้นด้วย “อ”

อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา แปลว่า แสงอาทิตย์ สวยเด่น
อภิกขณา อ่านว่า อะ-พิก-ขะ-นา แปลว่า เนืองนิจ
อภิษฐา อ่านว่า อะ-พิด-ถา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิสร อ่านว่า อะ-พิ-สอน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อภิสรา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา
อมเรศ อ่านว่า อะ-มะ-เรด แปลว่า พระอินทร์
อมลภา อ่านว่า อะ-มน-พา แปลว่า รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลมณี อ่านว่า อะ-มน-มะ-นี แปลว่า แก้วมณีบริสุทธิ์
อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก
อรรัมภา อ่านว่า ออน-รำ-พา แปลว่า งามดุจนางฟ้า
อรวรา อ่านว่า ออน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อวัศยา อ่านว่า อะ-วัด-สะ-ยา แปลว่า หมอก
อเวกษา อ่านว่า อะ-เวก-สา แปลว่า ตรวจตรา สังเกต
อสมาภรณ์ อ่านว่า อะ-สะ-มา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
อัครณี อ่านว่า อัก-คระ-นี แปลว่า เป็นใหญ่
อัครมณี อ่านว่า อัก-คระ-มะ-นี แปลว่า มณีล้ำค่า
อังคณา อ่านว่า อัง-คะ-นา แปลว่า ผู้หญิง,นาง
อังศุมาลี อ่านว่า อัง-สุ-มา-ลี แปลว่า มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์
อัมพิกา อ่านว่า อำ-พิ-กา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต
อิสรีย์ อ่านว่า อิด-สะ-รี แปลว่า ความเป็นใหญ่
อุปมาพร อ่านว่า อุบ-ปะ-มา-พอน แปลว่า เป็นตัวอย่างที่ดี
อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว
อุไรวรรณ อ่านว่า อุ-ไร-วัน แปลว่า ผิวทอง
ไอริณ อ่านว่า ไอ-ริน แปลว่า เกลือสินเธาว์

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพุธกลางวันให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น จ ฉ ช ซ ฌ ญ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกสาวเกิดในวันพุธกลางวัน ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น จ ฉ ช ซ ฌ ญ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "317 ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน"