338 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์

338 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์
338 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายที่เกิดวันเสาร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษรสำหรับชื่อมงคลของลูกชายเกิดวันเสาร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น
กมลนัทธ์ อ่านว่า กะ-มน-นัด แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ อ่านว่า กะ-มน-ละ-ไน แปลว่า ตามงามดุจดอกบัว
กมลวัทน์ อ่านว่า กะ-มน-วัด แปลว่า หน้างามดุจดอกบัว
กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
กฤตธรรม อ่านว่า กริด-ตะ-ทำ แปลว่า ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพรต อ่านว่า กริด-ตะ-พรด แปลว่า ผู้ประพฤติพรต
กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-ภาด แปลว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข อ่านว่า กริด-ตะ-มุก แปลว่า นักปราชญ์
กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติพงศ์ อ่านว่า กริด-ติ-พง แปลว่า ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กฤษดา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า อภินิหาร, แสดงฤทธิ๋
กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร
กษิดิ์เดช อ่านว่า กะ-สิ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิส อ่านว่า กะ-สิ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานต์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ
ก่อกุศล อ่านว่า ก่อ-กุ-สน แปลว่า สร้างความดี
ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กันต์กวี อ่านว่า กัน-กะ-วี แปลว่า กวีผู้น่ารัก
กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันตพล อ่านว่า กัน-ตะ-พน แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ
กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา
กัลยวรรต อ่านว่า กัน-ละ-ยะ-วัด แปลว่า อาหารเช้า
กานตพงศ์ อ่านว่า กาน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
การันต์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน
กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ
กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในชื่อเสียง
กิตติพงศ์ อ่านว่า กิด-ติ-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติวินท์ อ่านว่า กิด-ติ-วิน แปลว่า ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ
เกริกไกรวัล อ่านว่า เกริก-ไกร-วัน แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรลาภ อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจรศักดิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-สัก แปลว่า ความรุ่งเรือง
ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์
ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี
ขันติ อ่านว่า ขัน-ติ แปลว่า ความอดทน
เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม
เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน แปลว่า พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คมแก้ว อ่านว่า คม-แก้ว แปลว่า ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
คมธรรม อ่านว่า คม-ทำ แปลว่า ธรรมะที่เฉียบแหลม
คมศักดิ์ อ่านว่า คม-สัก แปลว่า มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบอันลึกซึ้ง
ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า บันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
ครองธรรม อ่านว่า ครอง-ทำ แปลว่า ดำเนินอยู่ในธรรม
ครองประทีป อ่านว่า ครอง-ประ-ทีบ แปลว่า แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้
ครองอาตม์ อ่านว่า ครอง-อาด แปลว่า ปกครองตนเอง, ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ, ความร่าเริง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จตุภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
จตุภูมิ อ่านว่า จะ-ตุ-พูม แปลว่า สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จตุรพร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พอน แปลว่า พร 4 ประการ (อายุ วรรณะ สุขะ พละ
จตุรภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
จรัสพงศ์ อ่านว่า จะ-หรัด-พง แปลว่า ตระกูลที่รุ่งเรือง
จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด แปลว่า อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จรูญพันธุ์ อ่านว่า จะ-รูน-พัน แปลว่า มีความผูกพันที่ดีงาม
จรูญศักดิ์ อ่านว่า จะ-รูน-สัก แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จักรพันธ์ อ่านว่า จัก-กระ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักรวุธ อ่านว่า จัก-กระ-วุด แปลว่า ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จัตุรงค์ อ่านว่า จัด-ตุ-รง แปลว่า องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จาตุรนต์ อ่านว่า จา-ตุ-รน แปลว่า เจ้าแห่งโลก
จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม
จำรูญศักดิ์ อ่านว่า จำ-รูน-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จิตรดิลก อ่านว่า จิด-ดิ-หลก แปลว่า ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ
จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด แปลว่า ผู้สืบทอด
จิรพนธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรภัทร อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล
จิระพันธ์ อ่านว่า จิ-ระ-พัน แปลว่า เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิระศักดิ์ อ่านว่า จิ-ระ-สัก แปลว่า ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน
จิรายุทธ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า รบนาน
จีรยุทธ อ่านว่า จี-ระ-ยุด แปลว่า รบที่ยาวนาน
จุลปรีชา อ่านว่า จุน-ละ-ปรี-ชา แปลว่า ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
เจตดิลก อ่านว่า เจด-ด-หลก แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ
เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง
เจริญวิทย์ อ่านว่า จะ-เริน-วิด แปลว่า เจริญด้วยความรู้
เจริญศักดิ์ อ่านว่า จะ-เริน-สัก แปลว่า เจริญด้วยอำนาจ
เจียมพจน์ อ่านว่า เจียม-พด แปลว่า รู้จักประมาณคำพูด

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ
ฉันทพล อ่านว่า ฉัน-ทะ-พน แปลว่า มีพลังคือความพอใจ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้
ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ แปลว่า พระราชา
ชนมภูมิ อ่านว่า ชน-มะ-พูม แปลว่า บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนัดพล อ่านว่า ชะ-นัด-พน แปลว่า เป็นกำลังของหมู่ชน
ชนิตพล อ่านว่า ชะ-นิด-ตะ-พน แปลว่า ให้เกิดพลัง
ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน แปลว่า แหล่งกำเนิดความยินดี
ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชเนตร์ อ่านว่า ชะ-เนด แปลว่า แม่
ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม แปลว่า คนที่สูงสุด
ชมพูเนกข์ อ่านว่า ชม-พู-เนก แปลว่า แท่งทอง
ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ
ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ
ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชยุตพงศ์ อ่านว่า ชะ-ยุด-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
ชยุตม์ อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชยุตรา อ่านว่า ชะ-ยุด-ตรา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชโยดม อ่านว่า ชะ-โย-ดม แปลว่า มีชัยอันอุดม
ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด แปลว่า น้ำ
ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร
ชลากร อ่านว่า ชะ-ลา-กอน แปลว่า น้ำพุ
ชลาคม อ่านว่า ชะ-ลา-คม แปลว่า ฝน
ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่
ชวินบุตร อ่านว่า ชะ-วิน-บุด แปลว่า ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ
ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ
ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง
ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ
ชัยมนัส อ่านว่า ไช-มะ-นัด แปลว่า ชยะชัยตัวเอง
ชัยโรจน์ อ่านว่า ไช-ยะ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชัยสวัสดิ์ อ่านว่า ไช-สะ-หวัด แปลว่า มีชัยชนะและความสวัสดี
ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
ชาติอาชาไนย อ่านว่า ชาด-อา-ชา-ไน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
ชีวานนท์ อ่านว่า ชี-วา-นน แปลว่า ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้รุ่งเรือง
ไชยภพ อ่านว่า ไช-ยะ-พบ แปลว่า ผู้มีพบอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญานภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน
ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด แปลว่า การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดัมพ์รงค์ อ่านว่า ดำ-รง แปลว่า สีแดง
ดิลกธรรม อ่านว่า ดิ-หลก-ทำ แปลว่า มีคุณธรรมเป็นยอด
เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง
ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เตชธรรม อ่านว่า เต-ชะ-ทำ แปลว่า มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยเดช
เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ
เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด
ไตรภพ อ่านว่า ไตร-พบ แปลว่า สามโลก

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถิรเจตน์ อ่านว่า ถิ-ระ-เจต แปลว่า มีเจตนามั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทนุธรรม อ่านว่า ทะ-นุ-ทำ แปลว่า รักษาความดี
ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง
ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ-สิน แปลว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง
ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช แปลว่า ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด
ทัดเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน
ทัตพงษ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพล อ่านว่า ทัด-พน แปลว่า มีพลัง
ทัพพสาร อ่านว่า ทับ-พะ-สาน แปลว่า มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล
ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์
ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์
ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์
ธเนศพล อ่านว่า ทะ-เนด-พน แปลว่า กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธรรมนูญ อ่านว่า ทำ-มะ-นูน แปลว่า กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ
ธราเทพ อ่านว่า ทะ-รา-เทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
ธราธรรม อ่านว่า ทะ-รา-ทำ แปลว่า แผ่นดินธรรม
ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ แปลว่า โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก
ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง
ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้
ธีรฉัตร อ่านว่า ที-ระ-ฉัด แปลว่า ร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
ธีรโชติ อ่านว่า ที-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ธีรเทพ อ่านว่า ที-ระ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ฉลาด
ธีรธรรม อ่านว่า ที-ระ-ทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีรพงศ์ อ่านว่า ที-ระ-พง แปลว่า วงศ์นักปราชญ์
ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรศานต์ อ่านว่า ที-ระ-สาน แปลว่า กล้าหาญและสงบนิ่ง
ธีรสิทธิ์ อ่านว่า ที-ระ-สิด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จ
เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง,เมืองใหญ่
นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์
นภทวีป อ่านว่า นบ-ทะ-วีบ แปลว่า เมฆ
นภัสกร อ่านว่า นะ-พัด-สะ-กอน แปลว่า รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า
นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน
นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด แปลว่า คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์
นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ แปลว่า พระราชา
นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด แปลว่า ยอดชาย
นันท์มนัส อ่านว่า นัน-มะ-นัด แปลว่า ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันทิภาคย์ อ่านว่า นัน-ทิ-พาก แปลว่า ยินดีในโชคลาภ
นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง
นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม
เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
ไนยชน อ่านว่า ไน-ยะ-ชน แปลว่า คนที่พึงแนะนำได้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บรมัตถ์ อ่านว่า บอ-ระ-มัด แปลว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง
บริธาน อ่านว่า บอ-ริ-ทาน แปลว่า เครื่องแต่งตัว
บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรนันท์ อ่านว่า บอ-วอน-นัน แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ
บวรพจน์ อ่านว่า บอ-วอน-พด แปลว่า ถ้อยคำอันประเสริฐ
บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ
บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บวรศักดิ์ อ่านว่า บะ-วอน-สัก แปลว่า อำนาจที่ยิ่งใหญ่
บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา
บุญชนิต อ่านว่า บุน-ชะ-นิด แปลว่า ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยบุญ
บุญญานนท์ อ่านว่า บุน-ยา-นน แปลว่า ผู้ยินดีในบุญ
บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปพนสรรค์ อ่านว่า ปะ-พน-สัน แปลว่า สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง
ปรเมศวร์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ
ประเดิมชัย อ่านว่า ประ-เดิม-ไช แปลว่า ชัยชนะครั้งแรก
ประพลเดช อ่านว่า ประ-พน-เดด แปลว่า มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
ประยูรศักดิ์ อ่านว่า ประ-ยูน-สัก แปลว่า ฐานะของตระกูล
ประวันวิทย์ อ่านว่า ประ-วัน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปรัญชัย อ่านว่า ปะ-รัน-ไช แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น
ปริพล อ่านว่า ปะ-ริ-พน แปลว่า เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปริยาภัทร อ่านว่า ปริ-ยา-ทัด แปลว่า งามน่ารัก
ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ
ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา แปลว่า ความเป็นที่รัก
ปรียามาศ อ่านว่า ปรี-ยา-มาด แปลว่า เดือนอันเป็นที่รัก
ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด
ปองกานต์ อ่านว่า ปอง-กาน แปลว่า เป็นที่รักที่หมายปอง
ป้องเกียรติ อ่านว่า ป้อง-เกียด แปลว่า รักษาเกียรติ
ปองธรรม อ่านว่า ปอง-ทำ แปลว่า หวังคุณความดี
ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ
ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง
ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัญญาพล อ่านว่า ปัน-ยา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังปัญญา
ปารเมศ อ่านว่า ปา-ระ-เมด แปลว่า บารมี
ปิติพงศ์ อ่านว่า ปิ-ติ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิยทัศน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-ทัด แปลว่า น่ารัก มีเสน่ห์
ปิยพนธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พน แปลว่า เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยะพงศ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พง แปลว่า ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง
ปีติพล อ่านว่า ปี-ติ-พน แปลว่า ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยปีติ
ปีย์มนัส อ่านว่า ปี-มะ-นัด แปลว่า มีใจน่ารัก
ปุริมปรัชญ์ อ่านว่า ปุ-ริม-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์คนแรก
เปรมศักดิ์ อ่านว่า เปรม-สัก แปลว่า อิ่มใจในความสามารถ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผกายฤทธิ์ อ่านว่า ผะ-กาย-ริด แปลว่า มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
ผดุงเดช อ่านว่า ผะ-ดุง-เดด แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงลาภ อ่านว่า ผะ-ดุง-ลาบ แปลว่า มีลาภคำจุนไว้
ผดุงศักดิ์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สัก แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผนินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า พญานาค
เผชิญชัย อ่านว่า ผะ-เชิน-ไช แปลว่า ประสบกับชัยชนะ
เผดิมชัย อ่านว่า ผะ-เดิม-ไช แปลว่า เริ่มต้นด้วยความชนะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พงศธร อ่านว่า พง-สะ-ทอน แปลว่า บรรพบุรุษ
พงศ์นรินทร์ อ่านว่า พง-นะ-ริน แปลว่า ตระกูลเจ้าเมือง
พงศ์สวัสดิ์ อ่านว่า พง-สะ-หวัด แปลว่า เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พบธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า พบคุณความดี
พรพฤติกร อ่านว่า พอน-พรึด-ติ-กอน แปลว่า สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
พรมนัส อ่านว่า พอน-มะ-นัด แปลว่า มีใจประเสริฐ
พรหมเดช อ่านว่า พรม-เดด แปลว่า อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่
พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ
พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยอำนาจ
พลาธิป อ่านว่า พะ-ลา-ทิบ แปลว่า ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พสุเทพ อ่านว่า พะ-สุ-เทบ แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน
พัชรากร อ่านว่า พัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งเพชร
พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน แปลว่า บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พันเดช อ่านว่า พัน-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก
พิชัยภูษิต อ่านว่า พิ-ไช-พู-สิด แปลว่า ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา
พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด แปลว่า ผู้ชำนาญและมีปัญญา
พิตรพิบูล อ่านว่า พิด-พิ-บูน แปลว่า มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิทักษ์พงศ์ อ่านว่า พิ-ทัก-พง แปลว่า ผู้พิทักษ์ตระกูล
พิมพ์พิสุทธ์ อ่านว่า พิม-พิ-สุด แปลว่า มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิศุทธิ์ธรรม อ่านว่า พิ-สุด-ทำ แปลว่า ธรรมอันบริสุทธิ์
โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภพธรรม อ่านว่า พบ-ทำ แปลว่า ธรรมประจำภพ
ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภวรัญชน์ อ่านว่า พะ-วะ-รัน แปลว่า ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ
ภัทรเวช อ่านว่า พัด-ทระ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม
ภิรมย์เวศน์ อ่านว่า พิ-รม-เวด แปลว่า ที่อยู่อันน่าชื่นใจ
ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม
ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู, นาค
ภูบดินทร์ อ่านว่า พู-บดิน แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
ภูเบศวร์ อ่านว่า พู-เบด แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่
ภูมิธรรม อ่านว่า พูม-ทำ แปลว่า พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
ภูมิภัทร อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูริเดช อ่านว่า พู-ริ-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก
ภูวเดช อ่านว่า พู-วะ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน
โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ม”

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี
มงคลสวัสดิ์ อ่านว่า มง-คน-สะ-หวัด แปลว่า มีความดีงาม
มรุเดช อ่านว่า มะ-รุ-เดด แปลว่า มีเดชดุจเทวดา
เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา
เมธาวี อ่านว่า เม-ทา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา
เมธาสิทธิ์ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา
เมธิชัย อ่านว่า เม-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะของผู้มีปัญญา
เมษราศี อ่านว่า เมด-รา-สี แปลว่า เกิดราศีเมษ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยศพัทธ์ อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ร”

รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รพีพงศ์ อ่านว่า ระ แปลว่า – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์
รังสิมันตุ์ อ่านว่า รัง-สิ-มัน แปลว่า มีรัศมี พระอาทิตย์
รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่
ราเมนทร์ อ่านว่า รา-เมน แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่
ราเมศวร์ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ล”

ล้อมเดช อ่านว่า ล้อม-เดช แปลว่า พร้อมด้วยอำนาจ
ลัทธพล อ่านว่า ลัด-ทะ-พน แปลว่า มีพลัง ทรงพลัง
เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ ขึ้นต้นด้วย “ว”

วสันต์พรรษ อ่านว่า วะ-สัน-พัด แปลว่า ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
วาริพันธน์ อ่านว่า วา-ริ-พัน แปลว่า การขังน้ำ
วิริทธิ์พล อ่านว่า วิ-ริด-พน แปลว่า มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันเสาร์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันเสาร์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "338 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์"