333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์

333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์
333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ย ร ล ว ฤ ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกชายเกิดวันศุกร์

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ย ร ล ว ฤ

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) – เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ก”

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น
กนก อ่านว่า กะ-หนก แปลว่า ทองคำ
กนธี อ่านว่า กน-ที แปลว่า ทะเล มหาสมุทร
กมุท อ่านว่า กะ-มุด แปลว่า ดอกบัว
กษาปณ์ อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา
กษิดิ์เดช อ่านว่า กะ-สิ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิส อ่านว่า กะ-สิ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานต์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ
กสานติ์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ
กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก
กัญจน์ อ่านว่า กัน แปลว่า ทอง
กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง
กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ
กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันติชา อ่านว่า กัน-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน แปลว่า ยินดีในความรัก
กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด แปลว่า เสียงกึกก้อง
กานตพงศ์ อ่านว่า กาน-ตะ-พง แปลว่า มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว, ข้อความ
กิตติ อ่านว่า กิด-ติ แปลว่า คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ
กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติพงศ์ อ่านว่า กิด-ติ-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติภณ อ่านว่า กิด-ติ-พน แปลว่า มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ แปลว่า ความมีเกียรติ
กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ
เกษมสันต์ อ่านว่า กะ-เสม-สัน แปลว่า ชื่นชมยินดี
โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขันติ อ่านว่า ขัน-ติ แปลว่า ความอดทน
เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม
เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ค”

คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
คทา อ่านว่า คะ-ทา แปลว่า ตะบอง
คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ อ่านว่า คม แปลว่า ไป ดำเนินไป
คมศักดิ์ อ่านว่า คม-สัก แปลว่า มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสัน อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด
คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี
คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “จ”

จตุพักต์ อ่านว่า จะ-ตุ-พัก แปลว่า พระพรหม
จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด
จันทิมันตุ์ อ่านว่า จัน-ทิ-มัน แปลว่า พระจันทร์ เดือน
จาฏุพัจน์ อ่านว่า จา-ตุ-พัด แปลว่า มีวัจนะน่าฟัง พูดดี
จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิตตมาส อ่านว่า จิต-ตะ-มาด แปลว่า เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ อ่านว่า เจด-นิ-พิด แปลว่า มีความคิดมั่นคง
เจนจบ อ่านว่า เจน-จบ แปลว่า ชำนาญ รอบรู้
เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด
เจิมศักดิ์ อ่านว่า เจิม-สัก แปลว่า เพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ
ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้
ชฎาพันธ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน แปลว่า กลุ่มชฎา
ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ แปลว่า พระราชา
ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย
ชนมภูมิ อ่านว่า ชน-มะ-พูม แปลว่า บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด
ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม แปลว่า คนที่สูงสุด
ชมพูเนกข์ อ่านว่า ชม-พู-เนก แปลว่า แท่งทอง
ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ
ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัด-พิ-สิด แปลว่า นักรบพิเศษ
ชานน อ่านว่า ชา-นน แปลว่า รู้ ความรู้
ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี แปลว่า ท่านผู้ชนะ
ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ต-เดด แปลว่า มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน แปลว่า เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติภาส อ่านว่า ชุ-ติ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง
ชุติมันต์ อ่านว่า ชุ-ติ-มัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
โชติภณ อ่านว่า โช-ติ-พน แปลว่า รุ่งโรจน์ด้วยการพูด

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณพัฒน์ อ่านว่า ยา-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความรู้
ญาณัฐ อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัท อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้
ญาณาธิป อ่านว่า ยา-นา-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐปนัท อ่านว่า ถะ-ปะ-นัท แปลว่า ผู้ให้การดำรงมั่น
ฐานนันท์ อ่านว่า ถา-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในฐานะ
ฐานพัฒน์ อ่านว่า ถา-นะ-พัด แปลว่า มีฐานะเจริญ
ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่, ความมั่นคง
ฐิติพงศ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พง แปลว่า สกุลที่มั่นคง
ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก แปลว่า ความสามารถ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัชชนม์ อ่านว่า นัด-ชน แปลว่า มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัฎฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน แปลว่า นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร
ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน แปลว่า ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐภาส อ่านว่า นัด-ถะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์
ณัฐสุต อ่านว่า นัด-ถะ-สุด แปลว่า ลูกนักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน
เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม แปลว่า มีภูมิดีเด่น

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตั้งปณิธาน อ่านว่า ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน แปลว่า ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ แปลว่า ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติณห์ อ่านว่า ติน แปลว่า กล้าแข็ง, แหลมคม
เตชน์ อ่านว่า เตด แปลว่า ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชภณ อ่านว่า เต-ชะ-พน แปลว่า พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยเดช
เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ
เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด แปลว่า เสียงฟ้าคำรณ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทัดเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน
ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ แปลว่า เทพประทาน
ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพงษ์ อ่านว่า ทัด-พง แปลว่า ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด แปลว่า มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่เทวดาประทานมา

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี
ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์
ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์
ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์
ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ แปลว่า มีทรัพย์ใหม่
ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิษฐ์ อ่านว่า ทะ-นิด แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์
ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์
ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ แปลว่า ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด แปลว่า โชคดีเป็นพิเศษ
ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์
ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ
ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธีเดช อ่านว่า ที-เดด แปลว่า มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า ให้ปัญญา
ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “น”

นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข
นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพคุณ อ่านว่า นบ-พะ-คุน แปลว่า ทองเนื้อเก้า
นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที แปลว่า เมฆ
นภนต์ อ่านว่า นะ-พน แปลว่า สุดขอบฟ้า
นภสินธุ์ อ่านว่า นบ-พะ-สิน แปลว่า ทางช้างเผือก
นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน แปลว่า สุดขอบฟ้า
นัทธพงศ์ อ่านว่า นัด-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันทนัช อ่านว่า นัน-ทะ-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทพงศ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด แปลว่า ผูกพันกับความสุข
นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ แปลว่า เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันท์มนัส อ่านว่า นัน-มะ-นัด แปลว่า ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข
นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน แปลว่า ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน แปลว่า เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิปุณ อ่านว่า นิ-ปุน แปลว่า มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด แปลว่า นิรันดร
นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน แปลว่า มีความผูกพันมั่นคง
เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “บ”

บัณฑัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญญานนท์ อ่านว่า บุน-ยา-นน แปลว่า ผู้ยินดีในบุญ
บุณพจน์ อ่านว่า บุน-นะ-พด แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด แปลว่า คุ้มครอง
ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิพน อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี
ปณิธาน อ่านว่า ปะ-นิ-ทาน แปลว่า การตั้งความปรารถนา
ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่
ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า บริสุทธิ์
ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน แปลว่า พูดเก่ง
ปภาพัน อ่านว่า ปะ-พา-พัน แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม
ปมุต อ่านว่า ปะ-มุด แปลว่า หลุดพ้นแล้ว
ปสันน์ อ่านว่า ปะ-สัน แปลว่า เลื่อมใส ผ่องใส
ปสุต อ่านว่า ปะ-สุด แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ อ่านว่า ปอง-กาน แปลว่า เป็นที่รักที่หมายปอง
ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองเดช อ่านว่า ปอง-เดด แปลว่า มุ่งหมายอำนาจ
ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ
ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้
ปาณบดี อ่านว่า ปา-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
ปานศักดิ์ อ่านว่า ปาน-สัก แปลว่า คล้ายอำนาจ
ปาพจน์ อ่านว่า ปา-พด แปลว่า คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปิฎก อ่านว่า ปิ-ดก แปลว่า ตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปิติณัฐ อ่านว่า ปิ-ติ-นัด แปลว่า ปลาบปลื้มในความรู้
ปิติพงศ์ อ่านว่า ปิ-ติ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิ่นพงศ์ อ่านว่า ปิ่น-พง แปลว่า ยอดแห่งตระกูล
ปิ่นมนัส อ่านว่า ปิ่น-มะ-นัด แปลว่า จอมใจ ยอดดวงใจ
ปีติชา อ่านว่า ปี-ติ-ชา แปลว่า ก่อให้เกิดปีติ
ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์
ปุณณัตถ์ อ่านว่า ปุน-นัด แปลว่า ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปุณพจน์ อ่านว่า ปุน-นะ-พด แปลว่า มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณมนัส อ่านว่า ปุน-มะ-นัด แปลว่า มีใจสะอาด
เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความรัก
โปษัณ อ่านว่า โป-สัน แปลว่า การเลี้ยงดู การอบรม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผดุงเดช อ่านว่า ผะ-ดุง-เดด แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงศักดิ์ อ่านว่า ผะ-ดุง-สัก แปลว่า รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผนึกสิน อ่านว่า ผะ-หนึก-สิน แปลว่า มีทรัพย์สินสะสมไว้
ผ่องมนัส อ่านว่า ผ่อง-มะ-นัด แปลว่า จิตใจผ่องใส
เผด็จ อ่านว่า ผะ-เด็ด แปลว่า อำนาจ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “พ”

พงศ์เดช อ่านว่า พง-เดช แปลว่า ตระกูลเรืองอำนาจ
พงศ์พัทธ์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศ์ภัค อ่านว่า พง-พัก แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงษ์โชติ อ่านว่า พง-โชด แปลว่า ตระกูลรุ่งเรือง
พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์
พศิน อ่านว่า พะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด แปลว่า มีอำนาจสูงสุด
พสชนัน อ่านว่า พด-ชะ-นัน แปลว่า ให้เกิดอำนาจ
พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด แปลว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พสุเทพ อ่านว่า พะ-สุ-เทบ แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน
พหุธน อ่านว่า พะ-หุ-ทน แปลว่า มีทรัพย์มาก
พัฒนศักดิ์ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า ควมเจริญและความสามารถ
พัทธ์ อ่านว่า พัด แปลว่า ผูกพัน ติดแน่น
พัทธนันท์ อ่านว่า พัด-ทะ-นัน แปลว่า มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พันเดช อ่านว่า พัน-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก
พันธิน อ่านว่า พัน-ทิน แปลว่า สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
พันธุ์ธัช อ่านว่า พัน-ทัด แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พันศักดิ์ อ่านว่า พัน-สัก แปลว่า มีความสามารถมาก
พาทิศ อ่านว่า พา-ทิด แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์
พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา
พิชาญเมธ อ่านว่า พิ-ชาน-เมด แปลว่า ผู้ชำนาญและมีปัญญา
พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน แปลว่า ความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
พิเชษฐ อ่านว่า พิ-เชด แปลว่า ประเสริฐที่สุด
พิตตินันท์ อ่านว่า พิด-ติ-นัน แปลว่า เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิทักษ์พงศ์ อ่านว่า พิ-ทัก-พง แปลว่า ผู้พิทักษ์ตระกูล
พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน แปลว่า กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
พิพิธธน อ่านว่า พิ-พิด-ทน แปลว่า มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
พิมพ์พิสุทธ์ อ่านว่า พิม-พิ-สุด แปลว่า มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์สุธี อ่านว่า พิม-สุ-ที แปลว่า ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมุกต์ อ่านว่า พิ-มุก แปลว่า ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น
พิศุทธิ์ อ่านว่า พิ-สุด แปลว่า สะอาดและบริสุทธิ์
พิสิษฐ์ อ่านว่า พิ-สิด แปลว่า ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พุฒิพงศ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พง แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พุฒิเมธ อ่านว่า พุด-ทิ-เมด แปลว่า เจริญด้วยปัญญา
โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล
ภาณุพงศ์ อ่านว่า พา-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภีมเดช อ่านว่า พี-มะ-เดด แปลว่า มีเดชน่าเกรงขาม
ภุชงค์ อ่านว่า พุ-ชง แปลว่า งู, นาค
ภูบดี อ่านว่า พู-พอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมินันท์ อ่านว่า พู-มิ-นัน แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูสิทธิ อ่านว่า พู-สิด แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภคิน อ่านว่า โพ-คิน แปลว่า ผู้มีโภคะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ม”

มธุบิณฑ์ อ่านว่า มะ-ทุ-บิน แปลว่า รังผึ้ง
มธุมนัส อ่านว่า มุ-ทุ-มะ-นัด แปลว่า มีใจดี
มนุเชษฐ์ อ่านว่า มะ-นุ-เชด แปลว่า คนผู้ประเสรริฐที่สุด
มนุญศักดิ์ อ่านว่า มะ-นุน-สัก แปลว่า มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
มนูศักดิ์ อ่านว่า มะ-นู-สัก แปลว่า อำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก
มโนพัศ อ่านว่า มะ-โน-พัด แปลว่า มีอำนาจทางใจ
เมธพนธ์ อ่านว่า เม-ทะ-พน แปลว่า ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาสิทธิ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา
โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศตคุณ อ่านว่า สะ-ตะ-คุณ แปลว่า ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศักดา อ่านว่า สัก-ดา แปลว่า ผู้มีอำนาจ
ศักดิธัช อ่านว่า สัก-ดิ-ทัด แปลว่า มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ
ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศานิต อ่านว่า สา-นิด แปลว่า คม
ศิถี อ่านว่า สิ-ถี แปลว่า พวงดอกไม้
ศึกษิต อ่านว่า สึก-สิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน
ศุทธา อ่านว่า สุด-ทา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์
ศุทธานต์ อ่านว่า สุด-ทาน แปลว่า ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุภกันต์ อ่านว่า สุ-พะ-กัน แปลว่า งามและน่าพอใจ
ศุภกานต์ อ่านว่า สุ-พะ-กาน แปลว่า ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล
ศุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ อ่านว่า สุ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภทิน อ่านว่า สุ-พะ-ทิน แปลว่า วันมงคล
ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม
ศุภสัณห์ อ่านว่า สุ-พะ-สัน แปลว่า ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน อ่านว่า สุ-พะ-สิน แปลว่า สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “ส”

สถิตคุณ อ่านว่า สะ-ถิด-คุณ แปลว่า มีความดีมั่นคง
สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด แปลว่า ความสำเร็จ
สัณฐิติ อ่านว่า สัน-ถิ-ติ แปลว่า ความมั่นคง
สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณหภาส อ่านว่า สัน-หะ-พาด แปลว่า ผู้พูดไพเราะ
สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า มีทัศนะอันงดงาม
สาทิส อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า เห็นเหมือน, เห็นพ้อง
สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน อ่านว่า สา-ทิน แปลว่า ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท
สิทธิเดช อ่านว่า สิด-ทิ-เดด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ-นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ
สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ ขึ้นต้นด้วย “อ”

อดิกันต์ อ่านว่า อะ-ดิ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง
อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง
อติคุณ อ่านว่า อะ-ติ-คุน แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันศุกร์ให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ย ร ล ว ฤ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันศุกร์ ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ย ร ล ว ฤ แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์"