334 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

334 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน
334 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศ และ การันต์
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) – เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ก”

กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น
กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวินท์ อ่านว่า กอ-ระ-วิน แปลว่า ทับทิม
กรศุทธิ์ อ่านว่า กอ-ระ-สุด แปลว่า ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
กรองเกียรติ อ่านว่า กรอง-เกียรติ แปลว่า เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กรินทร์ อ่านว่า กริน แปลว่า จอมช้าง พญาช้าง
กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
กฤตชยา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า กระทำชนะแล้ว
กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน แปลว่า ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน แปลว่า ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว
กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ, ดำ
กฤาณากร อ่านว่า กริด-สะ-นา-กอน แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
กลวัชร อ่านว่า กน-ละ-วัด แปลว่า ดุจดังเพชร
กวิเชษฐ์ อ่านว่า กะ-วิ-เชด แปลว่า กวีผู้เป็นใหญ่
กษิดิ์เดช อ่านว่า กะ-สิ-เดด แปลว่า ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กสานต์ อ่านว่า กะ-สาน แปลว่า ความสงบ
ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน แปลว่า เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก แปลว่า ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศักดิ์ อ่านว่า กัน-สัก แปลว่า มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันทรากร อ่านว่า กัน-ทรา-กอน แปลว่า ภูเขา
กานดิศ อ่านว่า กาน-ดิด แปลว่า เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ อ่านว่า กาน แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ
การัณย์ อ่านว่า กา-รัน แปลว่า หน้าที่การงาน
การิต อ่านว่า กา-ริด แปลว่า ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา
กำจร อ่านว่า กำ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป
กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว, ข้อความ
กิตติกวิน อ่านว่า กิด-ติ-กะ-วิน แปลว่า งามด้วยเกียรติ
กิตติวัฒน์ อ่านว่า กิด-ติ-วัด แปลว่า เจริญด้วยเกียรติ
กิตติศักดิ์ อ่านว่า กิด-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ
เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด แปลว่า ความเจริญยิ่ง
เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ยิ่ง
เกริกศักดิ์ อ่านว่า เกริก-สัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
เกรียงศักดิ์ อ่านว่า เกรียง-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจ
เกียรติศักดิ์ อ่านว่า เกียด-ติ-สัก แปลว่า เกียรติตามฐานะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจรเดช อ่านว่า ขะ-จอน-เดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรศักดิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-สัก แปลว่า ความรุ่งเรือง
ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์
ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี
ขันติ อ่านว่า ขัน-ติ แปลว่า ความอดทน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ค”

คเชนทร์ อ่านว่า คะ-เชน แปลว่า พญาช้าง, จ่าโขลงช้าง
คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณิสสร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า บันลือ, เสียงเอกเกริก, กึกก้อง
ครองเดช อ่านว่า ครอง-เดด แปลว่า ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
ครองฤทธิ์ อ่านว่า ครอง-ริด แปลว่า รักษาอำนาจไว้
ครองศักดิ์ อ่านว่า ครอง-สัก แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้
คีรีทอง อ่านว่า คี-รี-ทอง แปลว่า ภูเขาทอง
คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “จ”

จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน, แปลว่า จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า
จรายุทธ อ่านว่า จะ-รา-ยุด แปลว่า อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จรูญศักดิ์ อ่านว่า จะ-รูน-สัก แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น
จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จัตุรงค์ อ่านว่า จัด-ตุ-รง แปลว่า องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จาตุรนต์ อ่านว่า จา-ตุ-รน แปลว่า เจ้าแห่งโลก
จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงาม งามด้วยเดช
จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง, งาม
จำรูญศักดิ์ อ่านว่า จำ-รูน-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต, งอกงาม
จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณวัตร อ่านว่า จิน-นะ-วัด แปลว่า ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิตตวิสุทธิ อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-สุด แปลว่า ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตรดิลก อ่านว่า จิด-ดิ-หลก แปลว่า ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรทิวัส อ่านว่า จิด-ทิ-วัด แปลว่า วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ
จิรยุทธ อ่านว่า จิ-ระ-ยุด แปลว่า การรบที่ยาวนาน
จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล
จิระศักดิ์ อ่านว่า จิ-ระ-สัก แปลว่า ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน
จิรายุทธ อ่านว่า จิ-รา-ยุด แปลว่า รบนาน
จุฑากรณ์ อ่านว่า จุ-ทา-กอน แปลว่า พิธีไหว้จุกเด็ก
จุฑาวุธ อ่านว่า จุ-ทา-วุด แปลว่า มีจุกเป็นอาวุธ
เจตดิลก อ่านว่า เจด-ด-หลก แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์สฤษฎิ์ อ่านว่า เจด-สะ-หริด แปลว่า สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจริญวิทย์ อ่านว่า จะ-เริน-วิด แปลว่า เจริญด้วยความรู้
เจริญศักดิ์ อ่านว่า จะ-เริน-สัก แปลว่า เจริญด้วยอำนาจ
เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ให้ความพอใจ
ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉินนรณ อ่านว่า ฉิน-นะ-รน แปลว่า ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้
ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ
ชนสรณ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สอน แปลว่า เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย
ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด แปลว่า ให้ชัยชนะ
ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยันต์ อ่านว่า ชะ-ยัน แปลว่า ผู้ชนะ
ชยานันต์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชลชาติ อ่านว่า ชน-ละ-ชาด แปลว่า น้ำ
ชลาศัย อ่านว่า ชะ-ลา-ไส แปลว่า ทะเล
ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด แปลว่า ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง
ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ
ชัยโรจน์ อ่านว่า ไช-ยะ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
ชัยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยความชนะ
ชัยสวัสดิ์ อ่านว่า ไช-สะ-หวัด แปลว่า มีชัยชนะและความสวัสดี
ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
ชาญณรงค์ อ่านว่า ชาน-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้ชำนาญ
ชาติอาชาไนย อ่านว่า ชาด-อา-ชา-ไน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชิณณวรรธน์ อ่านว่า ชิน-นะ-วัด แปลว่า อยู่กับความเจริญ
ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด แปลว่า มีความเจริญอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณโรจน์ อ่านว่า ยา-นะ-โรด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส
ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่, ความมั่นคง
ฐิติกร อ่านว่า ถิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต
ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า เจริญและมีความมั่นคง
ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
ฐิติศักดิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สัก แปลว่า ความสามารถ
ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ
ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ
ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด แปลว่า มีความรู้ในการรบ
ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีของนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวิโรจน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วิ-โรด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์
ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐสิทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ด”

ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด แปลว่า มีเดชเป็นของตน
ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน แปลว่า มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
ดรณ์ อ่านว่า ดอน แปลว่า การข้ามพ้นทุกข์
ดลยุทธ์ อ่านว่า ดน-ละ-ยุด แปลว่า การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดิสรณ์ อ่านว่า ดิ-สอน แปลว่า สรณะสามประการ
เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ต”

ตนุสรณ์ อ่านว่า ตะ-นุ-สอน แปลว่า พึ่งตนเอง
ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ แปลว่า มีคุณสามประการ
ตรัยรัตน์ อ่านว่า ตรัย-รัด แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ติณห์ อ่านว่า ติน แปลว่า กล้าแข็ง, แหลมคม
เตชัส อ่านว่า เต-ชัด แปลว่า เดชหรืออำนาจ
เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
โตณณาการ อ่านว่า โต-สะ-นา-การ แปลว่า อาการปลื้มปิติยินดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ถ”

ถิรเจตน์ อ่านว่า ถิ-ระ-เจต แปลว่า มีเจตนามั่นคง
ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ท”

ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทรงกฤต อ่านว่า ทรง-กริด แปลว่า การสร้าง
ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด แปลว่า ครองเมือง
ทรงวศิน อ่านว่า ทรง-วะ-สิน แปลว่า ผู้ชนะด้วยตนเอง
ทวีเดช อ่านว่า ทะ-วี-เดช แปลว่า ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก
ทวีรัฐ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สองเมือง สองแคว้น
ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-ไน แปลว่า บุตรชายผู้ฉลาด
ทิชากร อ่านว่า ทิ-ชา-กอน แปลว่า ผู้เกิดสองครั้ง
ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด แปลว่า ทำกลางวัน พระอาทิตย์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ธ”

ธดากรณ์ อ่านว่า ทะ-ดา-กอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี
ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์
ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ธนันชัย อ่านว่า ทะ-นัน-ไช แปลว่า ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์
ธนายุต อ่านว่า ทะ-นา-ยุด แปลว่า ขวนขวายในทรัพย์
ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์
ธเนศ อ่านว่า ทะ-เนด แปลว่า ร่ำรวย มีทรัพย์
ธรณ์ อ่านว่า ทอน แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอาวุธ, มีอาวุธ
ธวัชชัย อ่านว่า ทะ-วัด-ไช แปลว่า ธงชัย, เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ธัชชัย อ่านว่า ทัด-ไช แปลว่า ธงชัย
ธัชนันท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน แปลว่า ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก
ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน แปลว่า เจ้าแห่งการสร้าง
ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้
ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความเพียร ความดี และอดทน
ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ
ธีรเจต อ่านว่า ที-ระ-เจด แปลว่า จิตใจมั่นคง
ธีรโชติ อ่านว่า ที-ระ-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์
ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
ธีรยุทธ อ่านว่า ที-ระ-ยุด แปลว่า การรบของนักปราชญ์
ธีรโรจน์ อ่านว่า ที-ระ-โรด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที-ระ-วัด แปลว่า เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธีรศานต์ อ่านว่า ที-ระ-สาน แปลว่า กล้าหาญและสงบนิ่ง
เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “น”

นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง,เมืองใหญ่
นนทิยุต อ่านว่า นน-ทิ-ยุด แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความยินดี
นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด แปลว่า ยินดีในทรัพย์
นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน
นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์
นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด แปลว่า ผู้เจริญ
นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง
นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน
นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์
นเรศ อ่านว่า นะ-เรด แปลว่า จอมคน, พระราชา
นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-ร-สอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นวัตกรณ์ อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กอน แปลว่า กระทำสิ่งใหม่
นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นาถวัฒน์ อ่านว่า นาด-ถะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง
นำเกียรติ อ่านว่า นำ-เกียด แปลว่า มีชื่อเสียง
เนกษ์ อ่านว่า เนก แปลว่า แท่งทอง
เนติธร อ่านว่า เน-ติ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
ไนยชน อ่านว่า ไน-ยะ-ชน แปลว่า คนที่พึงแนะนำได้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ
ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศวริต อ่านว่า ยด-วะ-ริด แปลว่า ผู้เลิศด้วยยศ
ยสินทร อ่านว่า ยะ-สิน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง
ยุติวิชญ์ อ่านว่า ยุ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ยุทธไกร อ่านว่า ยุด-ทะ-ไกร แปลว่า เก่งในการรบ
โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ร”

รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รวินท์ อ่านว่า ระ-วิน แปลว่า ดอกบัว
รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่
รุจ อ่านว่า รุด แปลว่า รุ่งเรือง สว่าง
รุจิสรรค์ อ่านว่า รุ-จิ-สัน แปลว่า สร้างความงาม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลิลิต อ่านว่า ละ-ลิด แปลว่า งาม น่ารัก
เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด แปลว่า ความเจริญอย่างยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ว”

วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทา
วทันยู อ่านว่า วะ-ทัน-ยู แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน
วนศักดิ์ อ่านว่า วะ-นะ-สัก แปลว่า อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
วรชน อ่านว่า วอ-ระ-ชน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ
วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี
วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรวัฒน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด แปลว่า ประเสริฐและเจริญ
วรวิทย์ อ่านว่า วอ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ
วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
วรายุทธ อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า เลิศในการรบ
วริทธิ์ธร อ่านว่า วะ-ริด-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ
วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์
วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ
วัฒนศักดิ์ อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีความเจริญในเกียรติ
วัณณุวรรธน์ อ่านว่า วัน-นุ-วัด แปลว่า ทางแห่งความเจริญ
วิชิตชัย อ่านว่า วิ-ชิด-ไช แปลว่า ชัยชนะ
วิทวัส อ่านว่า วิ-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ฉลาด
วิโรจน์ อ่านว่า วิ-โลด แปลว่า สว่าง, แจ่มแจ้ง
วิวัฒน์ชัย อ่านว่า วิ-วัด-ไช แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
วิษณุสรรค์ อ่านว่า วิด-สะ-นุ-สัน แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
วีรเดช อ่านว่า วี-ระ-เดด แปลว่า อำนาจของผู้กล้า
วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า
วีรศรุต อ่านว่า วี-ระ-สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วุฒิชาติ อ่านว่า วุด-ทิ-ชาด แปลว่า เกิดจากความเจริญ
เวทิต อ่านว่า เว-ทิด แปลว่า ให้รู้
ไวทิน อ่านว่า ไว-ทิน แปลว่า ผู้รู้

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศตายุ อ่านว่า สะ-ตา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศรันย์ อ่านว่า สะ-รัน แปลว่า อันเป็นที่พึ่ง
ศรายุธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวิน อ่านว่า สะ-รา-วิน แปลว่า ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า ผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศรีวิไล อ่านว่า สี-วิ-ไล แปลว่า อารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า
ศักดากร อ่านว่า สัก-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีอำนาจ
ศักดินนท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นน แปลว่า ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์นันท์ อ่านว่า สัก-ดิ-นัน แปลว่า ยินดีในอำนาจ
ศานติกร อ่านว่า สาน-ติ-กอน แปลว่า ให้ความเจริญ
ศาสวัต อ่านว่า สา-ตะ-วัด แปลว่า นิรันดร ตลอดกาล
ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา
ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิลาดล อ่านว่า สิ-ลา-ดน แปลว่า แผ่นหิน
ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ศิวเวท อ่านว่า สิ-วะ-เวด แปลว่า มนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ
ศุกล อ่านว่า สุ-กน แปลว่า ขาวงาม
เศรษฐา อ่านว่า เสด-ถา แปลว่า เจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด
เศวตฉัท อ่านว่า สะ-เวด-ตระ-ฉัด แปลว่า ผู้มีปีกขาว

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ส”

สกลวรรธน์ อ่านว่า สะ-กน-วัด แปลว่า พร้อมด้วยความเจริญ
สรณ์สิริ อ่านว่า สอน-สิ-ริ แปลว่า มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
สรศาสตร์ อ่านว่า สอ-ระ-สาด แปลว่า ตำราสงคราม
สรสิชา อ่านว่า สอ-ระ-สิ-ชา แปลว่า เกิดในสระ ดอกบัว
สรายุทธ อ่านว่า สะ-รา-ยุด แปลว่า รบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร
สราวุธ อ่านว่า สะ-รา-วุด แปลว่า มีลูกศรเป็นอาวุธ
สวรรค์ชิด อ่านว่า สะ-หวัน-ชิด แปลว่า ได้สวรรค์
สัณหเจต อ่านว่า สัน-หะ-เจด แปลว่า มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สาธิต อ่านว่า สา-ทิด แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน
สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด แปลว่า ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สิงหนาท อ่านว่า สิง-หะ-นาด แปลว่า บันลือสิงหนาท
สิทธิกร อ่านว่า สิด-ทิ-กอน แปลว่า ผู้ทำสำเร็จ
สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ-นน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ
สิทธิศักดิ์ อ่านว่า สิด-ทิ-สัก แปลว่า ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี
สุรเชษฐ์ อ่านว่า สุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
สุรเสกข์ อ่านว่า สุ-ระ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์
สุวัฒนา อ่านว่า สุ-วัด-ทะ-นา แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองดี
เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด แปลว่า มีความเจริญอันดีเลิศ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “ห”

หทัยทัต อ่านว่า หะ-ไท-ทัด แปลว่า เป็นที่ถูกใจ
หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี
หัตถชัย อ่านว่า หัด-ถะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยมือ
หาญ อ่านว่า หาน แปลว่า กล้า, เก่ง
หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช แปลว่า เก่งอย่างมีชัยชนะ
หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ขึ้นต้นด้วย “อ”

อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
อดุลวิทย์ อ่านว่า อะ-ดุน-วิด แปลว่า มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน แปลว่า น่ารักยิ่ง
อติชาติ อ่านว่า อะ-ติ-ชาด แปลว่า ผู้เกิดมาดี
อนันตชัย อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ไช แปลว่า ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนิรุทธ์ อ่านว่า อะ-นิ-รุด แปลว่า ผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ , ไม่มีใครห้ามได้
อนิวัตติ์ อ่านว่า อะ-นิ-วัด แปลว่า การไม่หวยกลับ (สู่ความชั่ว
อนุชิต อ่านว่า อะ-นุ-ชิด แปลว่า ชนะเสมอ
อนุรักษ์ อ่านว่า อะ-นุ-รัก แปลว่า รักษา, คุ้มครอง
อนุวรรตน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ประพฤติปฏิบัติตาม
อรรถวิทย์ อ่านว่า อัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หลักการ
อรรถสิทธิ์ อ่านว่า อัด-ถะ-สิด แปลว่า ความสำเร็จในงานต่าง ๆ

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันพุธกลางคืนให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันพุธกลางคืน ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "334 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน"