333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี
333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี
เนื้อหาในหน้านี้

การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี ตามหลักทักษาของไทย คือ ห้ามใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น ส่วนตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่กาลกิณีสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อได้ทุกตัวอักษร ชื่อมงคลที่ได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ลัคนาเป็นชื่อที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อความมงคล ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีอย่างแน่นอน จึงสามารถนำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้อย่างมั่นใจ

ทักษาอักษร สำหรับชื่อมงคลของลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี

อักษรที่เป็นบริวาร ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็นอายุ ได้แก่ ย ร ล ว ฤ
อักษรที่เป็นเดช ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อักษรที่เป็นศรี ได้แก่ สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ รวมถึงไม้หันอากาศและการันต์
อักษรที่เป็นมูละ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็นอุตสาหะ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็นมนตรี ได้แก่ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

 

การนับเวลาเกิดตามหลักทักษาอักษรไทย

โหราศาสตร์ไทย จะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 – 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันพฤหัสบดีเวลา 6.00(6 โมงเช้า) – เช้าวันศุกร์เวลา 5.59(ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัสบดี

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ก”

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กมลากร อ่านว่า กะ-มะ-ลา-กอน แปลว่า สระบัว
กรกฎ อ่านว่า กอ-ระ-กด แปลว่า ปู
กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรัณฑา อ่านว่า กะ-รัน-ทา แปลว่า รวงผึ้ง
กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
กฤษกร อ่านว่า กริด-สะ-กอน แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษฎา อ่านว่า กริด-สะ-ดา แปลว่า กระทำแล้ว
กฤษฎาญ อ่านว่า กริด-สะ-ดาน แปลว่า ที่ทำแล้ว
กฤษณพล อ่านว่า กริด-สะ-นะ-พน แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ
กฤษณะ อ่านว่า กริด-สะ-นะ แปลว่า พระกฤษณะ ดำ
กฤษิกร อ่านว่า กริ-สิ-กอน แปลว่า เกษตรกร
กวิเชษฐ์ อ่านว่า กะ-วิ-เชด แปลว่า กวีผู้เป็นใหญ่
กษาปณ์ อ่านว่า กะ-สาบ แปลว่า เงินตรา
กสิณ อ่านว่า กะ-สิน แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
ก้อง อ่านว่า ก้อง แปลว่า ดังกังวาน
ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ แปลว่า มีชื่อเสียงก้องโลก
ก่อฤกษ์ อ่านว่า ก่อ-เริก แปลว่า ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
กัมพล อ่านว่า กัม-พน แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กาจพล อ่านว่า กาด-พน แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง
กาณฑ์ อ่านว่า กาน แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
การัณยภาส อ่านว่า กา-รัน-ยะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
การุณ อ่านว่า กา-รุน แปลว่า ความกรุณา
กำชัย อ่านว่า กำ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
กำพร อ่านว่า กำ-พร แปลว่า มีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
กิ่งเพชร อ่านว่า กิ่ง-เพ็ด แปลว่า เครื่องประดับที่งดงาม
กิจจา อ่านว่า กิด-จา แปลว่า เรื่องราว, ข้อความ
กุณฑล อ่านว่า กุน-ทน แปลว่า ตุ้มหู
กุศลพร อ่านว่า กุ-สน-พอน แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
กุสุมภ์ อ่านว่า กุ-สุม แปลว่า ดอกคำ
เกริก อ่านว่า เกริก แปลว่า กึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง
เกรียง อ่านว่า เกรียง แปลว่า ใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง
เกรียงไกร อ่านว่า เกรียง-ไกร แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งยง
เกรียงชัย อ่านว่า เกรียง-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เกรียงวุฒิ อ่านว่า เกรียง-วุด แปลว่า ผู้เจริญยิ่ง
โกเมศ อ่านว่า โก-เมด แปลว่า ดอกบัว
โกศัลย์ อ่านว่า โก-ลัน แปลว่า ความฉลาด
โกสุม อ่านว่า โก-สุม แปลว่า ดอกไม้
ไกรฤกษ์ อ่านว่า ไกร-เริก แปลว่า ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
ไกรเลิศ อ่านว่า ไกร-เลิด แปลว่า เยี่ยมมาก
ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวุฒิ อ่านว่า ไกร-วุด แปลว่า ผู้มีความเจริญมาก
ไกรสร อ่านว่า ไกร-สอน แปลว่า สิงโต

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ข”

ขจร อ่านว่า ขะ-จอน แปลว่า ฟุ้งไป
ขจรลาภ อ่านว่า ขะ-จอน-ลาบ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขรรค์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยขรรค์
ขวัญชัย อ่านว่า ขวัน-ไช แปลว่า ชนะด้วยความดี
เขม อ่านว่า เขม แปลว่า ความเกษม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ค”

คณพิชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พิด แปลว่า รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
คมศร อ่านว่า คม-สอน แปลว่า ลูกศรที่แหลมคม
ครองภพ อ่านว่า ครอง-พบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองยศ อ่านว่า ครอง-ยด แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้
ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
ครองสุข อ่านว่า ครอง-สุก แปลว่า ดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข
คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า พูดแหลมคม
คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี
คุ้มแก้ว อ่านว่า คุ้ม-แก้ว แปลว่า อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “จ”

จรณบูรณ์ อ่านว่า จะ-ระ-นะ-บูน แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรัส อ่านว่า จะ-หรัด แปลว่า แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรัสกร อ่านว่า จะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอน แปลว่า แสงสว่างจ้า
จรูญ อ่านว่า จะ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง, งดงาม
จเร อ่านว่า จะ-เร แปลว่า ผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล
จักรกฤช อ่านว่า จัก-กริด แปลว่า อาวุธของแว่นแคว้น
จักรชัย อ่านว่า จัก-ไช แปลว่า จักรแห่งชัยชนะ
จักรพงศ์ อ่านว่า จัก-กระ-พง แปลว่า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
จักรภพ อ่านว่า จัก-กะ-พบ แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จำรัส อ่านว่า จำ-หรัด แปลว่า รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
จำรูญ อ่านว่า จำ-รูน แปลว่า รุ่งเรือง, งาม
จำเริญ อ่านว่า จำ-เริน แปลว่า เติบโต, งอกงาม
จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ แปลว่า ประพฤติแล้ว
จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน
จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน
จุฑากรณ์ อ่านว่า จุ-ทา-กอน แปลว่า พิธีไหว้จุกเด็ก
จุมพล อ่านว่า จุม-พน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
จุลพงศ์ อ่านว่า จุน-ละ-พง แปลว่า ตระกูลเล็ก
เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด
เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน แปลว่า ผู้มีความตั้งใจที่ดี
เจษฎาภรณ์ อ่านว่า เจด-สะ-ดา-พอน แปลว่า ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ฉ”

ฉลองรัฐ อ่านว่า ฉะ-หลอง-รัด แปลว่า ฉลองประเทศ
เฉลิมวงศ์ อ่านว่า ฉะ -เหลิม-วง แปลว่า ยินดีปรีดาในสายตระกูล

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ช”

ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ
ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์
ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชยามร อ่านว่า ชะ-ยา-มอน แปลว่า มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชลกร อ่านว่า ชน-ละ-กอน แปลว่า เมฆหรือมหาสมุทร
ชลัมพล อ่านว่า ชะ-ลัม-พน แปลว่า ลำธาร
ชลากร อ่านว่า ชะ-ลา-กอน แปลว่า น้ำพุ
ชลาคม อ่านว่า ชะ-ลา-คม แปลว่า ฝน
ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช แปลว่า ชัยชนะของนักรบ
ชัชพงศ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-พง แปลว่า เชื้อสายนักรบ
ชัชพล อ่านว่า ชัด-ชะ-พน แปลว่า กำลังแห่งนักรบ
ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก แปลว่า นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัด-พิ-สิด แปลว่า นักรบพิเศษ
ชัชวาลย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน แปลว่า รุ่งเรือง
ชัพวิชญ์ อ่านว่า ชับ-พะ-วิด แปลว่า มีความรู้ฉับไว
ชัยณรงค์ อ่านว่า ไช-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ
ชัยมงคล อ่านว่า ไช-ยะ-มง-คน แปลว่า มงคลของผู้ชนะ
ชัยยศ อ่านว่า ไช-ยด แปลว่า มีชัยชนะและยศ
ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด แปลว่า ชัยชนะของนักปราชญ์
ชัยวุฒิ อ่านว่า ไช-ยะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยชัยชนะ
ชาคร อ่านว่า ชา-คอน แปลว่า ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
ชาครีย์ อ่านว่า ชา-คะ-รี แปลว่า ความเพียร
ชาญชัย อ่านว่า ชาน-ชัย แปลว่า ผู้มีชัยชนะที่ชำนาญ
ชาญณรงค์ อ่านว่า ชาน-นะ-รง แปลว่า นักรบผู้ชำนาญ
ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ไชยพศ อ่านว่า ไช-ยะ-พต แปลว่า ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
ไชยภพ อ่านว่า ไช-ยะ-พบ แปลว่า ผู้มีพบอันประเสริฐ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ญ”

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวุฒิ อ่านว่า ยา-นะ-วุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ อ่านว่า ยา-นะ-สอน แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณากร อ่านว่า ยา-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ฐ”

ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ, ผู้น่าเลื่อมใส
ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน แปลว่า ตำรา, ที่คงทน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ณ”

ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง แปลว่า เชื้อสายของนักปราชญ์
ณรงค์ อ่านว่า นะ-รง แปลว่า การรบ
ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน แปลว่า ผู้ทำการรบ
ณรงค์ชัย อ่านว่า นะ-รง-ไช แปลว่า ชัยชนะในการรบ
ณัชพล อ่านว่า นัด-ชะ-พน แปลว่า มีพลังของนักปราชญ์
ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์
ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด
ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ฉลาด
ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ
ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “บ”

บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ
บรรณวัชร อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า เพชรคือหนังสือ
บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บวรชัย อ่านว่า บะ-วอน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรพล อ่านว่า บอ-วอน-พน แปลว่า กำลังเลิศล้ำ
บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บูรณ์พิภพ อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ป”

ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์
ปฏิคม อ่านว่า ปะ-ติ-คม แปลว่า ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิพล อ่านว่า ปะ-ติ-พน แปลว่า ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี
ปฐมฤกษ์ อ่านว่า ปะ-ถม-มะ-เริก แปลว่า เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช แปลว่า ชัยชนะในการค้าขาย
ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปรพล อ่านว่า ปะ-ระ-พน แปลว่า กำลังของผู้อื่น
ปรเมศวร์ อ่านว่า ปะ-ระ-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ
ประกฤษฎิ์ อ่านว่า ประ-กริด แปลว่า ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ
ปฤษฎิ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า รัศมี สัมผัส
ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศร อ่านว่า ปะ-วะ-ริด-สอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวีณ์กร อ่านว่า ปะ-วี-กอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปวีณวัช อ่านว่า ปะ-วีน-วัด แปลว่า คำพูดของนักปราชญ์
ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองพล อ่านว่า ปอง-พน แปลว่า มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองภพ อ่านว่า ปอง-พบ แปลว่า ปรารถนาความเจริญ
ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง
ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
ปัญญาพล อ่านว่า ปัน-ยา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังปัญญา
ปาณชัย อ่านว่า ปาน-นะ-ไช แปลว่า ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี แปลว่า บารมี
ปารเมศ อ่านว่า ปา-ระ-เมด แปลว่า บารมี
ปิยะพงศ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พง แปลว่า ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะมาศ อ่านว่า ปิ-ยะ-มาด แปลว่า เดือนแห่งความรัก
ปิยะวัชร์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า น่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง
ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปุณณภพ อ่านว่า ปุน-นะ-พบ แปลว่า มีภพสมบูรณ์
ปุรเชษฐ์ อ่านว่า ปุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง
ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด แปลว่า มีเพชรมาก
โปษัณ อ่านว่า โป-สัน แปลว่า การเลี้ยงดู การอบรม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ผ”

ผรัณชัย อ่านว่า ผะ-รัน-ไช แปลว่า มีชัยชนะไปทั่ว
เผชิญชัย อ่านว่า ผะ-เชิน-ไช แปลว่า ประสบกับชัยชนะ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “พ”

พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พรรณเชษฐ์ อ่านว่า พัน-นะ-เชด แปลว่า พระพรหม
พรรษวุฒิ อ่านว่า พัด-สะ-วุด แปลว่า ความรู้อันประเสริฐ
พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ
พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ
พลากร อ่านว่า พะ-ลา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งกำลัง
พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด แปลว่า ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พัชรากร อ่านว่า พัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งเพชร
พิชชากร อ่านว่า พิด-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้
พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์
พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา
พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิเชษฐ อ่านว่า พิ-เชด แปลว่า ประเสริฐที่สุด
พิภัช อ่านว่า พิ-พัด แปลว่า การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ)
พิโมกข์ อ่านว่า พิ-โมก แปลว่า หลุดพ้น
พิรภพ อ่านว่า พิ-ระ-พบ แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พิริยกร อ่านว่า พิ-ริ-ยา-กอน แปลว่า สร้างความเพียร มีความเพียร
พิษณุวัชร์ อ่านว่า พิด-สะ-นุ-วัด แปลว่า เพชรของพระวิษณุ
พิสิษฐ์ อ่านว่า พิ-สิด แปลว่า ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน แปลว่า มีพลังกล้าหาญ
พีรพุฒิ อ่านว่า พี-ระ-พุด แปลว่า นักรบผู้มีความเข้มแข็ง
พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยากร อ่านว่า พี-ระ-ยา-กอน แปลว่า มือที่มีความเพียรมานะ
พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด แปลว่า อำนาจของวีรบุรุษ
พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรัช อ่านว่า พี-รัด แปลว่า ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พุฒิพงศ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พง แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พุฒิสรรค์ อ่านว่า พุด-ทิ-สัน แปลว่า สร้างความเจริญ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ภ”

ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์
ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง
ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาณุพงศ์ อ่านว่า พา-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภาสกร อ่านว่า พาด-สะ-กอน แปลว่า ผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์
ภาสวิชญ์ อ่านว่า พาด-สะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ภีมพล อ่านว่า พี-มะ-พน แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม
ภีมพศ อ่านว่า พี-มะ-พด แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภุชงค์ อ่านว่า พุด-ชง แปลว่า งู, นาค
ภูเบศวร์ อ่านว่า พู-เบด แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่
ภูมิ อ่านว่า พูม แปลว่า แผ่นดิน
ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูเมศ อ่านว่า พู-เมด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูริช อ่านว่า พู-ริด แปลว่า แผ่นดิน
ภูวิศ อ่านว่า พู-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ม”

มงคลชัย อ่านว่า มง-คน-ไช แปลว่า ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลฤกษ์ อ่านว่า มง-คน-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี
มุขพล อ่านว่า มุ-ขะ-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก
โมกข์ อ่านว่า โมก แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ย”

ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง
ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ร”

รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ
รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ
รพีพงศ์ อ่านว่า ระ–พี-พง แปลว่า สกุลแห่งพระอาทิตย์
รเมศ อ่านว่า ระ-เมด แปลว่า ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์
รัชพล อ่านว่า รัด-ชะ-พน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ
ราเมศ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระราม
รุจิภาส อ่านว่า รุ-จิ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ล”

ลาภิศ อ่านว่า ลา-พิด แปลว่า เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ว”

วชิรญาณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วรงค์ อ่านว่า วะ-รง แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
วรชัย อ่านว่า วอ-ระ-ไช แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี
วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า มีตระกูลดี
วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรภพ อ่านว่า วอ-ระ-พบ แปลว่า มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
วรภาส อ่านว่า วอ-ระ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ
วรยศ อ่านว่า วอ-ระ-ยด แปลว่า มียศอันประเสริฐ
วรรณลภย์ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
วรากร อ่านว่า วะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วริศ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่
วสิษฐ์พล อ่านว่า วะ-สิด-พน แปลว่า ผู้มีกำลังเยี่ยม
วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ
วสุพล อ่านว่า วะ-สุ-พน แปลว่า มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
วัชพล อ่านว่า วัด-ชะ-พน แปลว่า พูดดี พูดเก่ง
วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์
วัชสัณห์ อ่านว่า วัด-ชะ-สัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ
วัลลภ อ่านว่า วัน-ลบ แปลว่า คนโปรด ,คนรัก
วัศพล อ่านว่า วัด-สะ-พน แปลว่า มีพลังเป็นอำนาจ มีอำนาจเป็นพลัง
วิกรม อ่านว่า วิ-กรม แปลว่า พากเพียร ความห้าวหาญ
วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน แปลว่า สร้างความรู้
วิชชาบูรณ์ อ่านว่า วิด-ชา-บูน แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
วิชญ์ภาส อ่านว่า วิด-ชะ-พาด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิษณุสรรค์ อ่านว่า วิด-สะ-นุ-สัน แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
วีรพงศ์ อ่านว่า วี-ระ-พง แปลว่า นักรบ
วุฒิชัย อ่านว่า วุด-ทิ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ
เวชพิสิฐ อ่านว่า เวด-พิ-สิด แปลว่า หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ไวภพ อ่านว่า ไว-พบ แปลว่า อำนาจ ความเจริญ

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ศ”

ศรณ์ อ่านว่า สอน แปลว่า ที่พึ่ง
ศรัณยู อ่านว่า สะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศักย์ศรณ์ อ่านว่า สัก-สอน แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศิงขร อ่านว่า สิง-ขอน แปลว่า ภูเขา
ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล
ศุภชัย อ่านว่า สุ-พะ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันงดงาม
ศุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ อ่านว่า สุ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภพล อ่านว่า สุ-พะ-พน แปลว่า มีกำลังอันงดงาม
ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุ-พะ-เริก แปลว่า ฤกษ์ดี
ศุภวิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภเสกข์ อ่านว่า สุ-พะ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภากร อ่านว่า สุ-พา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
เศรษฐา อ่านว่า เสด-ถา แปลว่า เจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “ส”

สมปราชญ์ อ่านว่า สม-ปราด แปลว่า สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
สรรเพชญ อ่านว่า สัน-เพ็ด แปลว่า ผู้รู้หมด
สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
สริกข์ อ่านว่า สะ-ริก แปลว่า เห็นสม คล้ายคลึง
สัณหณัฐ อ่านว่า สัน-หะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณหภาส อ่านว่า สัน-หะ-พาด แปลว่า ผู้พูดไพเราะ
สารัช อ่านว่า สา-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อแก่นสาร
สารัมภ์ อ่านว่า สา-รัม แปลว่า การแข่งขัน ความริเริ่ม
สาริกข์ อ่านว่า สา-ริก แปลว่า คล้ายคลึง แม้นเหมือน
สิปปกร อ่านว่า สิบ-ปะ-กอน แปลว่า สร้างศิลปะ ศิลปิน
สิปปภาส อ่านว่า สิบ-ปะ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปปวิชญ์ อ่านว่า สิบ-ปะ-วิด แปลว่า เชี่ยวชาญในศิลปะ
สิริชัย อ่านว่า สิ-หริ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี, เป็นมิ่งขวัญ
สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี
สุชัจจ์ อ่านว่า สุ-ชัด แปลว่า ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
สุภกิณห์ อ่านว่า สุ-พะ-กิน แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุภชีพ อ่านว่า สุ-พะ-ชีบ แปลว่า มีชีวิตที่ดีงาม
สุภเวช อ่านว่า สุ-พะ-เวด แปลว่า หมอที่ดีงาม
สุรชัช อ่านว่า สุ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้กล้า
สุรเชษฐ์ อ่านว่า สุ-ระ-เชด แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
สุรเสกข์ อ่านว่า สุ-ระ-เสก แปลว่า นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุริยวงศ์ อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-วง แปลว่า สกุลกษัตริย์
เสกข์ อ่านว่า เสก แปลว่า นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด แปลว่า มีความเจริญอันดีเลิศ
โสภณวิชญ์ อ่านว่า โส-พน-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

 

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ขึ้นต้นด้วย “อ”

อชรายุ อ่านว่า อะ-ชะ-รา-ยุ แปลว่า อายุยืน ไม่แก่
อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
อภิคม อ่านว่า อะ-พิ-คม แปลว่า การเยี่ยม,การร่วม
อภิชัย อ่านว่า อะ-พิ-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก แปลว่า เป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่
อภิรักษ์ อ่านว่า อะ-พิ-รัก แปลว่า รักษา, ป้องกัน
อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ แปลว่า ทะเล,มหาสมุทร
อริชัย อ่านว่า อะ-หริ-ไช แปลว่า ผู้ชนะศัตรู
อรุษ อ่านว่า อะ-รุด แปลว่า ผู้ไม่โกรธ
อวัช อ่านว่า อะ-วัด แปลว่า ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อัครชัย อ่านว่า อัก-คระ-ไช แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ
อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย
อัษฎา อ่านว่า อัด-สะ-ดา แปลว่า แปดอย่าง
อิษฎา อ่านว่า อิด-สะ-ดา แปลว่า น่าปรารถนา
อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด
เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด แปลว่า มีอำนาจแต่ผู้เดียว
เอื้อการย์ อ่านว่า เอื้อ-กาน แปลว่า ค้ำจุนกิจการ, เอาใจใส่ในหน้าที่
เอื้ออังกูร อ่านว่า เอื้อ-อัง-กูน แปลว่า อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
โอภาส อ่านว่า โอ-พาด แปลว่า ความสุกใส
ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า มีที่พึ่ง

 


การตั้งชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันพฤหัสบดีให้ปฏิบัติตามหลักทักษาไทย โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ด ต ถ ท ธ น แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้ ศึกษาชื่อมงคลที่ลัคนาเสนอเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอักษรกาลกิณี และนำมาตั้งชื่อลูกได้อย่างสบายใจ ไว้พบกันในบทความต่อไปนะคะ

 รู้หรือไม่?

  1. ชื่อมงคลสำหรับลูกชายเกิดในวันพฤหัสบดี ควรเป็นอย่างไร?

    โปรดเลี่ยงใช้อักษรกาลกิณี เช่น ด ต ถ ท ธ น แต่ในกรณีที่ไม่ใช่กาลกิณี สามารถนำมาใช้ได้


ความคิดเห็นในหัวข้อ "333 ชื่อมงคลลูกชาย ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี"