ความฝันในทางพุทธศาสนา

การฝันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย และยังขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยมักเชื่อในทางของโหราศาสตร์ วันนี้เรามาดูเนื้อหาในทางพุทธศาสนากัน

การฝันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย และยังขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยมักเชื่อในทางของโหราศาสตร์ วันนี้เรามาดูเนื้อหาในทางพุทธศาสนากัน

 

ความฝันในทางพุทธศาสนา?

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่า พระไตรปิฎก บางแห่ง อรรถกถาบางแห่ง ฎีกาบางแห่ง และปกรณ์อื่น ๆ บางแห่ง ทั้งหมดนี้รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย

ในคัมภีร์เหล่านี้ ไม่เพียงเพียงแต่เป็นคำสั่งสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลส และกองทุกข์ ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ ที่น่าสนใจและควรรู้ไว้เพื่อประดับประดาสติปัญญา

ในส่วนของเรื่องความฝันนั้น มีความสำคัญที่จะรู้และสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกระบบคิด เราควรค้นคว้าเรื่องนี้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ทั้งในพระไตรปิฎก อรรถกถา และปกรณ์ และรวบรวมข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความฝันเหล่านี้ เพื่อนำมารวมเป็นหมวดหมู่เรื่อง "ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา"

 

 

เหตุที่จะให้ฝัน

เหตุที่จะทำให้เราหลับฝันในทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และ คัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

 1. ธาตุวิปริต
  หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
 2. จิตนิวรณ์
  หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
 3. เทพสังหรณ์
  หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
 4. บุพนิมิต
  หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำนายความฝัน ตอนนี้สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เว็บไซต์ในด้านโหราศาสตร์ให้บริการออนไลน์มีมากมาย ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการทำนายฟรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย

ทำนายฝัน

ที่นี่พร้อมให้บริการคุณทั้งหมด เรียกได้ว่า เป็นศูนย์รวมของการทำนายฝันเลยทีเดียว รับรองได้เลยว่า เมื่อคุณเข้ามาทำนายที่นี่ คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 รู้หรือไม่?

 1. ทำนายฝัน คืออะไร?

  ทำนายฝันคือการตีความหมายของความฝันที่เราเห็นเมื่อหลับ มักจะเชื่อว่าความฝันสามารถทำนายบอกทิศทางและให้โชคลาภกับเราได้ หมวดหมู่ ทำนายฝัน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความฝันในทางพุทธศาสนา"

 บทความที่เกี่ยวข้อง